ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Aralık 2016
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Subaraknoid Kanamada Magnezyum Sülfat Tedavisinin Vazospazm Üzerine Etkisinin Araştırılması
Effects of Magnesium Sulfate Therapy On Vasospasm in Subarachnoid Hemorrhage
Çağatay Özdöl
Sayfalar 1 - 5

2.
Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi
Clinical Importance Of Neutrophil/Lymphocyte Ratio In Differential Diagnosis Of Acute Cholecystitis And Cholelithiasis
İlyas Ertok, Onur Karakayalı, Dilber Ucoz Kocasaban
Sayfalar 6 - 11

3.
Gestasyonel Diabetes Mellitusta Ortalama Trombosit Hacmi Düzeylerindeki Değişim
Alteration of Mean Platelet Volume Levels in Gestational Diabetes Mellitus
Esra Ademoğlu, Hikmet Tekçe, Süheyla Görar, Şule Kurt, Yalçın Aral
Sayfalar 12 - 17

4.
Serum RDW düzeyinin pulmoner tromboemboli tanılı hastalarda klinik özellikler ve mortalite üzerine etkisi
The role the RDW level on characteristics of hospitalization and mortality rates in patients with pulmonary thromboembolism
Serap Argun Barış, Tuğba Önyılmaz, Esra Kuşlu Uçar, Tuba Çiftçi, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız
Sayfalar 18 - 24

5.
Sağlık Çalışanlarının Doğumda Partograf Kullanım Becerisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Care Workers Skills of Partograph Use
Bedri Sakcak, Hakan Nazik, Perihan Göçer, Sevtap Seyfettinoğlu, Cevdet Adıgüzel, Raziye Narin
Sayfalar 25 - 29

6.
Posterior Kalça Çıkığının Eşlik Ettiği Asetabulum Kırıklarında Klinik ve Radyolojik Sonuçlar
Clinical and Radiological Outcomes of Posterior Hip Dislocation with Acetabular Fractures
Özgür Selek
Sayfalar 30 - 33

7.
Prostat biyopsisi yapılan hastalarda beden kitle indeksinin ağrı skorları üzerine olan etkisi
The effect of body mass index on pain scores in patients who underwent prostate biopsy
Deniz Bolat, Mehmet Erhan Aydın, Tansu Değirmenci, Yusuf Kadir Topçu, Özgü Aydoğdu, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç
Sayfalar 34 - 38

8.
Pilonidal sinüs cerrahisi sonrası sekonder yara iyileşmesinde gümüş içerikli yara bakım örtüsü ile geleneksel tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması
Compare the effectıveness of usıng Hydrofiber dressing with silver and conventional treatment on wound healing in pilonidal sinus patients operated by lay-open technique
Zeki Özsoy, Ömer Faik Ersoy
Sayfalar 39 - 44

OLGU SUNUMU
9.
Radyolojik Bulgularla Tanı Konulan Bilateral Miçetoma: Olgu Sunumu
Radiologically Diagnosed Bilateral Mycetoma: Case Report
Nurşad Çifci Aslan, Orhan Fındık, Tülay Özer, Sevda Soydan, Ahmet Tuğrul Eruyar
Sayfalar 45 - 48

10.
Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
Datura Stramonium Poisoning: A Case Report
Semra Yavuz, Sedef Gülçin Ural, Elif Çeltik, Dilek Yazıcıoğlu
Sayfalar 49 - 52

11.
Sezaryen sonrası görülen insizyonel endometriozis olgusu
A case of incisional endometriosis seen after Caesarean
Ethem Bilgiç, Eyüp Murat Yılmaz, Hedef Özgün
Sayfalar 53 - 55

12.
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Çekal Volvulus
A Rare Cause Of Acute Abdomen: Cecal Volvulus
Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Mehmet Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Sefer Durucan, Mustafa Şahin
Sayfalar 56 - 59

13.
Nadir bir olgu: Ektazik ve yüksek yerleşimli brakiosefalik arterin neden olduğu sol brakiosefalik ven kompresyonu ve eşlik eden venöz kollateraller
Unusual case of left brachiocephalic vein compression by ectatic and high situated brachiocephalic artery with venous collaterals
Rana Beyoğlu, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Rıza Sarper Ökten, Mustafa Özdemir, Fahrettin Küçükay, Muharrem Tola
Sayfalar 60 - 62

LookUs & Online Makale