Volume : 5 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Datura Stramonium Poisoning: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 49-52

Datura Stramonium Poisoning: A Case Report

Semra Yavuz1, Sedef Gülçin Ural1, Elif Çeltik1, Dilek Yazıcıoğlu2
1Department Of Anaesthesiology, Van Training And Research Hospital, Van, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıd Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology, Ankara, Turkey

Datura stramonium (DS) is a plant used as herbal medicine for astma and analgesia. The chemical structure contains atropin, hyoscyamin and scopolamine which are responsible for the powerfull halusinogen or deliriant effects. The careless use or abuse for its halusinogenic effects may lead to hospitalisation and fatal anticholinergic intoxication. We aimed to report a case with DS poisoning which presented with agitation and delirium after DS ingestion and the approach to anticholinergic intoxication.

Keywords: Anticholinergic, Datura Stramonium, Poisining.

Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

Semra Yavuz1, Sedef Gülçin Ural1, Elif Çeltik1, Dilek Yazıcıoğlu2
1Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon kliniği, Van
2Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon kliniği, Ankara

Datura stramonium (boru çiçeği) (DS) bitkisel ilaç olarak astım ve ağrıların tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Kimyasal yapısında, güçlü halusinojen ve deliryant (deliriant: hezeyan yaratıcı) etkilerden sorumlu olan atropin, hiyosiyamin ve skopolamin bulunmaktadır. Tedavi amacıyla bilinçsiz kullanımı veya halusinojen etkilerinden yararlanmak için kötüye kullanılması, ölümcül antikolinerjik zehirlenmeleriyle hospitalizasyona neden olabilmektedir. Bu yazının amacı, DS alınımından sonra gelişen ajitasyon ve deliryum ile hastaneye başvuran bir DS zehirlenmesi olgusunun ve antikolinerjik zehirlenmeye yönelik yaklaşımın sunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Antikolinerjik, Datura Stramonium, Zehirlenme

Semra Yavuz, Sedef Gülçin Ural, Elif Çeltik, Dilek Yazıcıoğlu. Datura Stramonium Poisoning: A Case Report. Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 49-52

Corresponding Author: Sedef Gülçin Ural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish