ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir bir olgu: Ektazik ve yüksek yerleşimli brakiosefalik arterin neden olduğu sol brakiosefalik ven kompresyonu ve eşlik eden venöz kollateraller [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 60-62

Nadir bir olgu: Ektazik ve yüksek yerleşimli brakiosefalik arterin neden olduğu sol brakiosefalik ven kompresyonu ve eşlik eden venöz kollateraller

Rana Beyoğlu1, Nilgün Işıksalan Özbülbül2, Rıza Sarper Ökten2, Mustafa Özdemir2, Fahrettin Küçükay3, Muharrem Tola2
1ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA, TÜRKİYE
2TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA, TURKIYE
3KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA, TÜRKİYE

Sol brakiosefalik venin basılanması nadirdir. Olgumuzda izlenen yüksek yerleşimli ve ektazik brakiosefalik arterin neden olduğu sol brakiosefalik ven basılanması bu özelliklere sahip ender görülen bir vakadır. Bu olgu ile biz çok kesitli bilgisayarlı tomografide mediastinal kitlesi ve venöz kateterizasyon öyküsü olmayan hastada gelişen SBV basısının ve venöz kollaterallerin tanısını sunmayı amaçladık. Mediastende SBV ile inferior vena kava arasında çok sayıda venöz kollateral bulunmaktaydı. Ektazik ve yüksek yerleşimli brakiosefalik arterin neden olduğu SBV basısı ve venöz kollateraller yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sol brakiosefalik ven, kompresyon, venöz kollateral, MDBT

Unusual case of left brachiocephalic vein compression by ectatic and high situated brachiocephalic artery with venous collaterals

Rana Beyoğlu1, Nilgün Işıksalan Özbülbül2, Rıza Sarper Ökten2, Mustafa Özdemir2, Fahrettin Küçükay3, Muharrem Tola2
1ETLIK ZUBEYDE HANIM WOMENS HEALTH RESEARCH AND TRANINING HOSPITAL, DEPARTMENT OF RADIOLOGY, ANKARA
2TURKIYE YUKSEK IHTISAS RESEARCH AND TRAINING HOSPITAL, DEPARTMENT OF RADIOLOGY, ANKARA, TURKEY
3KECIOREN RESEARCH AND TRAINING HOSPITAL, DEPARTMENT OF RADIOLOGY, ANKARA, TURKEY

Left brachiocephalic vein compression is unusual. This is a rare first case that left brachiocephalic vein compression due to ectatic and high situated brachiocephalic artery. Herein, we aimed to describe the case who had a compression of the LBV and systemic venous collateralls on MDCT without medistinal mass, and history of venous catheterisation. There were numeorus venous collaterals in the mediastinum which connecting LBV to inferior vena cava. LBV compression by ectatic and high situated brachiocephalic artery with venous collaterals has not been reported.

Keywords: Left brachiocephalic vein, compression, venous collateral, MDCT

Rana Beyoğlu, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Rıza Sarper Ökten, Mustafa Özdemir, Fahrettin Küçükay, Muharrem Tola. Unusual case of left brachiocephalic vein compression by ectatic and high situated brachiocephalic artery with venous collaterals. Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 60-62

Sorumlu Yazar: Rana Beyoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale