ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2013
DIĞER
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu İnsidansı
Incidence of Frey's Syndrome After Parotidectomy
Ramazan Öçalan, Fatma Ceyda Akın Öçalan, Selahattin Genç, Yavuz Fuat Yılmaz, Adnan Ünal
Sayfalar 1 - 4

3.
Seksen Yaş Üzerinde Kabul Edilebilir Mortalite ve Morbidite ile Koroner Baypas Cerrahisi
Coronary Bypass Surgery in Octagenarians with Acceptable Mortality and Morbidity
Ahmet Yavuz Balcı, Uğur Kısa, Abdullah Kemal Tuygun, Mehmet Kızılay, Fatih Özdemir, Ünsal Vural, Rezan Aksoy, Yavuz Şensöz, İlyas Kayacioğlu, İbrahim Yekeler
Sayfalar 5 - 9

4.
Deneysel Hayvan Modelinde Tiyopentalin İntraarteriyel Uygulanması Sonucu Damar Duvarında Oluşan Zedelenmenin Pentoksifilin Ve Papaverin İle Tedavisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Experimental Animal Model Of Implamentation Of Thiopental Intraarterial Papaverine Pentoxifylline And Treatment Of Damage Incurred As a Result Of Vessel Wall Histopathological Evaluation
Hüseyin Kılınç, Osman Esen, Hayrünisa Kahraman, Ayşe Nur Boztepe, Serhan Çolakoğlu, Canan Balcı, İbrahim Öztek
Sayfalar 10 - 18

5.
Geriatrik İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Geriatric Infections
Ayşe İnci
Sayfalar 19 - 22

OLGU SUNUMU
6.
Dev inguinal herni: olgu sunumu
Giant inguinal hernia: case report
Bülent Kaya, Yalım Uçtum, Rıza Kutaniş
Sayfalar 23 - 25

7.
Anjıoödem benzeri klinik bulgularla başvuran vena kava superior sendromu
Superior vena cava syndrome that is consulted with angıoedema like symptoms
Nurşad Çifci Aslan, Orhan Fındık, Alper Tabur, Ufuk Aydın
Sayfalar 26 - 29

8.
Sezaryen Ameliyatı Sırasında Pulmoner Emboli
Pulmonary Embolism During Cesarean Section
Osman Esen, Hasan Terzi, Sinan Arslan, Abdullah Aydın Özcan, Sema Öncül, Canan Balcı
Sayfalar 30 - 33

9.
Mannitole Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
Mannitol-Induced Acute Renal Failure: Case Report
Savaş Sipahi, Selçuk Yaylacı, Gürsoy Alagöz, Ali Tamer
Sayfalar 34 - 37

LookUs & Online Makale