Volume : 2 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mannitol-Induced Acute Renal Failure: Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 34-37

Mannitol-Induced Acute Renal Failure: Case Report

Savaş Sipahi1, Selçuk Yaylacı2, Gürsoy Alagöz3, Ali Tamer2
1Sakarya University Research And Education Hospital, Nephrology Clinic, Sakarya
2Sakarya University Research And Education Hospital, Internal Diseases Clinic
3Sakarya University Research And Education Hospital, Ophthalmic Clinic

Mannitol is used for the prevention and treatment of acute oliguric renal failure and as osmotic diuretic in acute brain oedema, cardiovascular surgery and acute glaucoma. Its most important side effect is electrolytic imbalance and renal failure. Articles and studies related with mannitol-induced acute renal failure were reported in literature. This study presents the acute renal failure that developed in a seventy-seven-year-old male patient after the mannitol treatment due to acute glaucoma.

Keywords: Mannitol, Acute Renal Failure

Mannitole Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu

Savaş Sipahi1, Selçuk Yaylacı2, Gürsoy Alagöz3, Ali Tamer2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Sakarya

Mannitol, akut oligürik renal yetmezliğin önlenmesi ve tedavisi yanında akut beyin ödemi, kardiyovasküler cerrahi ve akut glokomda osmotik diüretik olarak kullanılmaktadır. En önemli yan etkisi elektrolit imbalansı ve renal yetersizliktir. Literatürde mannitole bağlı akut böbrek yetmezliği ile ilgili olgu ve çalışmalar mevcuttur. Bu yazıda akut glokom nedeniyle mannitol tedavisi uygulanan 77 yaşında olguda gelişen akut böbrek yetmezliği sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mannitol, Akut Böbrek Yetmezliği

Savaş Sipahi, Selçuk Yaylacı, Gürsoy Alagöz, Ali Tamer. Mannitol-Induced Acute Renal Failure: Case Report. Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 34-37

Corresponding Author: Selçuk Yaylacı, Türkiye
Manuscript Language: English