Volume : 2 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Incidence of Frey's Syndrome After Parotidectomy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 1-4

Incidence of Frey's Syndrome After Parotidectomy

Ramazan Öçalan1, Fatma Ceyda Akın Öçalan1, Selahattin Genç2, Yavuz Fuat Yılmaz3, Adnan Ünal3
1Malatya Goverment Hospital
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital
3Ankara Numune Training And Research Hospital

OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate the incidence of Frey’s syndrome in patients
who underwent parotidectomy. The results were discussed and the literature was reviewed.
METHODS: From 2005 to 2008, 46 patients underwent superficial or total parotidectomy for parotid
mass in the Ear Nose Throat Clinic. All patients were given a questionnaire to evaluate clinical signs of Frey's syndrome during post-operative follow-up period ( 3-18 months). Then all patients were classified as positive or negative using Minor starch-iodine test.
RESULTS: 46 patients including 16 males and 30 females underwent parotidectomy for parotid mass.
The mean age of the patients was 50,8 years. Of these 46 patients, 4 (8,69%) were considered to be symptomatic according to the Minor test. Additional 2 asymptomatic patients were also evaluated as test-positive.
CONCLUSION: Clinical evaluation of patients and Minor test are main methods to diagnose the Frey’s
syndrome. The incidence of Frey's syndrome in the literature has been variously described. In our study, rate of symptomatic cases was found to be 8,69%.

Keywords: Parotidectomy, Frey’s syndrome, iodine-starch test

Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu İnsidansı

Ramazan Öçalan1, Fatma Ceyda Akın Öçalan1, Selahattin Genç2, Yavuz Fuat Yılmaz3, Adnan Ünal3
1Malatya Devlet Hastanesi
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Çalışmamızın amacı parotidektomiler sonucunda gelişen Frey sendromu insidansını analiz etmek ve literatür eşliğinde sunmaktır.


YÖNTEMLER: 2005-2008 yılları arasında kliniğimizde 46 hastaya parotis kitlesi nedeniyle parotidektomi (total veya yüzeyel) operasyonu uygulandı. Hastalara postoperatif erken ve geç dönemde (erken dönem 3-6. ay, geç dönem 6-18. ay) Frey sendromuyla ilişkili şikayeti olup olmadığı soruldu ve tüm hastalara Minor testi yapıldı.

BULGULAR: Parotiste kitle nedeniyle parotidektomi yapılan 46 hastanın 30’u bayan 16’sı erkekti. Hastaların ortalama yaşı 50,8 olarak bulundu. Hastaların 4(% 8,69)’ ünde Frey sendromuna ait semptomlar mevcuttu. Minor testinde bu 4 hastaya ilaveten asemptomatik olan 2 hastada, toplamda 6 (%13) hastada test pozitif olarak değerlendirildi.
SONUÇ: Frey sendromunda Minor’un iyot-nişasta testi ve hastanın kliniği tanı koymada en önemli testtir. Parotidektomi sonrası Frey sendromu insidansı literatürde oldukça değişkenlik göstermektedir. Bizim çalışmamızda semptomatik olguların oranını %8,69 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Parotidektomi, frey sendromu, iyot-nişasta testi

Ramazan Öçalan, Fatma Ceyda Akın Öçalan, Selahattin Genç, Yavuz Fuat Yılmaz, Adnan Ünal. Incidence of Frey's Syndrome After Parotidectomy. Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 1-4

Corresponding Author: Selahattin Genç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish