ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Lityum İlişkili Akut Bobrek Yetmezligi: Olgu sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 81-84

Lityum İlişkili Akut Bobrek Yetmezligi: Olgu sunumu

Eda Altun1, Bahattin Koç2, Bülent Kaya3
1Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü
2Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü
3Osmaniye Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü

Türkçe Lityum bipolar bozukluk tedavisinde oldukça sık kullanılan ve en etkin ilaçtır. Lityum ilişkili nefrojenik diyabetes insipitus, kronik tübülointerstisyel nefrit ve akut tübüler nekroz tanımlanmıştır. Burada bilinç bulanıklığı ve akut böbrek yetmezliği tablosu ile olgu sunulmuştur.

İngilizce özet:
Lithium is a psychiatric medication commonly used in the treatment of bipolar disorder. It has been implicated in inducing nephrogenic diabetes inspidus, chronic tubulointerstisial nehpropaty and acute tubuler necrosis. We describe a case of lithium induced acute kidney injury.

Anahtar Kelimeler: akut, böbrek, yetmezliği, lityum

Eda Altun, Bahattin Koç, Bülent Kaya. Lityum İlişkili Akut Bobrek Yetmezligi: Olgu sunumu. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 81-84

Sorumlu Yazar: Eda Altun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale