Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Effect of the Timing of Acupressure Application to P6 on Postoperative Nausea and Vomiting in Laparoscopic Cholecystectomy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 238-246 | DOI: 10.5505/ktd.2022.87523

Effect of the Timing of Acupressure Application to P6 on Postoperative Nausea and Vomiting in Laparoscopic Cholecystectomy

Gül Çakmak1, Pervin Sutaş Bozkurt2, Meltem Çakmak2
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Postoperative nausea and vomiting (PONV) are the second most common complications following general anesthesia. PONV has a high incidence rate in laparoscopic cholecystectomy cases and is an important cause of morbidity that significantly decreases patient satisfaction in the postoperative period. We prospectively investigated the effects of the timing of acupressure application to the P6 acupuncture point on the wrist for the prevention of PONV.
METHODS: This study included 150 adults who were aged 18 years or older, who were scheduled for elective laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia. Patients were randomly assigned to three groups of 50 patients: pre-induction (group 1), post-induction (group 2), and post-operative (group 3). While the acupressure wristband was applied to the patients in Group 1 before anesthesia induction, the wristbands were applied to Group 2 and Group 3 after anesthesia induction and at the end of the surgery, respectively. During postoperative 24 hours, the incidence and severity of nausea/vomiting and the need for antiemetic therapy were recorded.
RESULTS: The lowest median nausea score was found in group 2, which significantly differed from group 3 (p= 0.046), but not from group 1. This was also the case for the need for antiemetic therapy (p= 0.021). There were no differences among the groups at other specified time points. The incidence of retching or vomiting was similar across the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acupressure applied before surgery on the P6 point seems to be effe

Keywords: postoperative nausea vomiting, wristband, laparoscopic cholecystectomy, acupressure, acupuncture

Laparoskopik Kolesistektomide P6 Akubasınç Uygulama Zamanının Postoperatif Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi

Gül Çakmak1, Pervin Sutaş Bozkurt2, Meltem Çakmak2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif bulantı kusma, genel anestezi sonrası görülen en sık ikinci komplikasyondur. Laparoskopik kolesistektomi vakalarında sık görülmekle birlikte postoperatif dönemde hasta memnuniyetini etkileyen önemli bir morbidite sebebidir. Çalışmamızda laparoskopik kolesistektomi vakalarında el bileğinde P6 akupunktur bölgesine akubasınç uygulama zamanının postoperatif bulantı kusma üzerine etkilerini prospektif olarak araştırmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 18 yaş üstü elektif laparoskopik kolesistektomi uygulanacak 150 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 50 hasta indüksiyon öncesi (grup 1), 50 hasta indüksiyon sonrası (grup 2), 50 hasta cerrahi sonrası (grup 3) olmak üzere randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Grup 1' de hastalara anestezi indüksiyonundan önce P6 akubasınç bilekliği uygulanırken, aynı işlem grup 2' de indüksiyondan sonra, grup 3' te ise cerrahi bitiminde uygulandı. Postoperatif 24 saat boyunca postoperatif bulantı kusma sıklığı, şiddeti ve antiemetik ihtiyacı olup olmadığı kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar, bulantı skoru ve kurtarıcı antiemetik ihtiyacı yönünden değerlendirildiğinde, grup 2’ de en düşük bulantı skoru olduğu gözlemlendi ve grup 3’ e göre daha düşük değerler bulunmakla birlikte (p = 0,046, p = 0,021), grup 1’ den farklı olmadığı gözlemlendi. Diğer saatlerde gruplar arasında bulantı skoru ve antiemetik ihtiyacı açısından farklılık gözlemlenmedi. Kusma, öğürme açısından gruplar arası farklılık gözlemlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: P6 akubasınç yönteminin ameliyat öncesinde uygulanmasının özellikle erken dönem postoperatif bulantı kusma kontrolünde daha etkin olduğu ve antiemetik tedavi ihtiyacını azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: postoperatif bulantı kusma, sea band, laparoskopik kolesistektomi, akubasınç, akupunktur

Gül Çakmak, Pervin Sutaş Bozkurt, Meltem Çakmak. Effect of the Timing of Acupressure Application to P6 on Postoperative Nausea and Vomiting in Laparoscopic Cholecystectomy. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 238-246

Corresponding Author: Gül Çakmak, Türkiye
Manuscript Language: English