Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Recurrent Aortoenteric fistula after aortobifemoral bypass surgery: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 60-63

Recurrent Aortoenteric fistula after aortobifemoral bypass surgery: A Case Report

Zülfü Bayhan1, Mehmet Fatih Ekici2, Sezgin Zeren1, Çağrı Tiryaki3, Ahmet Aksoy4, Mustafa Cem Algın1, Şükrü Aydın Düzgün1
1Dumlupınar Medical School,department Of General Surgery, Kütahya
2Dpü-evliya Çelebi Education And Research Hospital, Generel Surgery Clinic, Kütahya
3Derince Education And Research Hospital,general Surgery Clinic, Kocaeli
4Çorlu State Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Tekirdağ

Aortoenterik fistula (AEF) is a rare disease which may be secondary to aortic reconstructive surgery and conclude with serious complications. AEF, may cause sudden and massive bleeding which may cause sudden death. Although sudden death can be seen often due to hemorrhage, rarely patients can be lost with septic complications. Multisiciplinary approach to AEF patients is very important. In this article, we present multisiciplinary approach in a case of a 72 years old man who underwent surgical treatment twice, because of two aortoenteric fistula following an aortobifemoral bypass operation along with literature

Keywords: Aortoenteric fistula, graft, sepsis

Aortobifemoral Bypass Sonrası Tekrarlayan Aortoenterik Fistül: Olgu Sunumu

Zülfü Bayhan1, Mehmet Fatih Ekici2, Sezgin Zeren1, Çağrı Tiryaki3, Ahmet Aksoy4, Mustafa Cem Algın1, Şükrü Aydın Düzgün1
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Dpü- Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya
3Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli
4Çorlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Tekirdağ

Aortoenterik fistül(AEF) aort rekonstrüksiyon cerrahisi sonrası nadir görülen bir durum olup ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. AEF beklenmedik ölümle sonuçlanan ani ve masif kanamaya neden olabilir. AEF hastalarına multidisipliner yaklaşık çok önemlidir. Çoğunlukla kanamaya bağlı ani ölüm görülmesine rağmen ender durumlarda septik komplikasyonlarla da hasta kaybedilebilir. Bu makalede 72 yaşında erkek hastada aortobifemoral bypass sonrası iki kez aortaenteric fistül gelişen ve akabinde cerrahi geçiren olguya multidisipliner yaklaşım literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aortoenterik fistül, greft, sepsis

Zülfü Bayhan, Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Ahmet Aksoy, Mustafa Cem Algın, Şükrü Aydın Düzgün. Recurrent Aortoenteric fistula after aortobifemoral bypass surgery: A Case Report. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 60-63

Corresponding Author: Çağrı Tiryaki, Türkiye
Manuscript Language: Turkish