Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
[Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 46-48

Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu

Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli
Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji

Peritoneal tüberküloz, tüm tüberküloz vakalarının %0.1-0.7’sini oluşturmaktadır. Hastaların tanısında gecikme mortalite ve morbiditede artmaya sebep olmaktadır. Biz karın ağrısı ve asiti olan olgumuzda batın görüntülemesi ve endoskopilerde anlamlı patoloji saptanamayıp parasentez mayi örneklemesinde lenfosit hakimiyetli beyaz küre yüksekliği görülüp yapılan laparoskopi ile tanı koyduğumuz tüberküloz peritonit olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: periton tüberküloz, asit

Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli. Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 46-48

Corresponding Author: Mesut Sezikli, Türkiye
Manuscript Language: Turkish