Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Tetanus Case With Mortal; A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 52-55

Tetanus Case With Mortal; A Case Report

Güvenç Doğan, Selçuk Kayır, Arzu Akdağlı Ekici, Elif Aşıcı
Hitit University Corum Education And Research Hospital

Tetanus is a rare disease characterized by resistant tonic spasms that develop with acute and neurotoxins originating from Clostridium tetani, which are fatal to older ages. Respiratory distress resulting from respiratory muscle involvement is the most serious finding. Respiratory failure and airway obstruction in patients often require ventilator support. Our case was a 68-year-old woman with generalized type of tetanus without proper immunization and subsequent respiratory failure. He was enrolled and taken to intensive care unit. Sedation was provided and mechanical ventilator support was obtained for 11 days. The developing autonomic dysfunctions could not be corrected despite treatment. The patient died on the 11th day.

Keywords: Tetanus, Critical Care, Mechanic Ventilation

Mortal Seyreden Tetanoz Vakası; Olgu Sunumu

Güvenç Doğan, Selçuk Kayır, Arzu Akdağlı Ekici, Elif Aşıcı
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tetanoz nadir görülen, akut gelişen ve ileri yaşlarda ölümcül seyredebilen Clostridium tetani kaynaklı nörotoksinlerle oluşan, dirençli tonik spazmlarla karakterize bir hastalıktır. Solunum kasları tutulumu sonucu gelişen solunum sıkıntısı en ciddi bulgudur. Hastalarda görülen solunum yetersizliği ve hava yolu tıkanıklığı sıklıkla ventilatör desteği gerektirmektedir. Olgumuz 68 yaşında, uygun immünizasyonu olmayan, jeneralize tip tetanoz tanısı alıp sonrasında solunum yetmezliği gelişen bir olguydu. Entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Sedasyon sağlanarak 11 gün mekanik ventilatör desteği aldı. Gelişen otonomik disfonksiyonları tedaviye rağmen düzeltilemedi. Hasta 11. günde ex oldu.

Anahtar Kelimeler: Tetanoz, Yoğun Bakım, Mekanik Ventilasyon

Güvenç Doğan, Selçuk Kayır, Arzu Akdağlı Ekici, Elif Aşıcı. Tetanus Case With Mortal; A Case Report. Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 52-55

Corresponding Author: Selçuk Kayır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish