ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
COVID-19 ve Damgalanma [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 47-55 | DOI: 10.5505/ktd.2021.99266

COVID-19 ve Damgalanma

Yavuz Yılmaz1, Ali Erdoğan2, Cicek Hocaoglu3
1Gümüşhane Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Gümüşhane, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Damgalanma, olumsuz algılanan özelliklerden kaynaklanan sosyal reddedilme olarak tanımlanmıştır. Toplumları etkisi altına alan geniş çaplı salgınlarda damgalanma sık yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi de ayrımcılığa ve damgalayıcı tutumlara neden olmaktadır. Özellikle hastalığa yakalananlar, onların yakınları, sağlık çalışanları, Asyalılar damgalanmaya daha fazla maruz kalabilmektedirler. Bunun sonucunda umutsuzluk, karamsarlık, yalnızlık hissi, kaygı, endişe, kendine ve çevresine yönelik öfke ve zarar verici davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gruplardaki kişilerin ruhsal bozukluklar açısından daha kırılgan hale gelmesine neden olmaktadır. Damgalanmanın engellenmesi ve azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, müdahalelerin planlanması bu sorunların önlenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, damgalanma, infodemi, zenofobi

COVID-19 and Stigma

Yavuz Yılmaz1, Ali Erdoğan2, Cicek Hocaoglu3
1Gümüşhane State Hospital, Department of Psychiatry, Gümüşhane, Turkey
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Antalya, Turkey
3Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Rize,Turkey

Stigma is defined as social rejection resulting from negatively perceived characteristics. Stigmatization is common in pandemics that affect societies. The COVID-19 pandemic, which affects the whole world, also causes discrimination and stigmatization. Especially those who are sick and their relatives, healthcare professionals and some ethnic groups may be more exposed to stigma. Infodemia, defined as excessive misinformation circulation, is an important risk factor for stigmatization. As a result of stigma, psychiatric consequences such as hopelessness, pessimism, loneliness, and anxiety can occur. Stigmatized people become more susceptible to mental disorders. This may cause the effects of the pandemic to last for many years. In the pandemic period, it is very important to recognize stigmatization and to take measures to prevent stigmatization and to plan interventions.

Keywords: COVID-19, pandemic, stigma, infodemia, xenophobia

Yavuz Yılmaz, Ali Erdoğan, Cicek Hocaoglu. COVID-19 and Stigma. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 47-55

Sorumlu Yazar: Yavuz Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale