ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Rektum Yerleşimli Medüller Kanser: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 72-74

Rektum Yerleşimli Medüller Kanser: Olgu Sunumu

Ersin Gündoğan1, Gökçen Alınak Gündoğan3, Gülnihal Özdemir3, Metin Kement2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenterolojik Cerrahi ABD, Malatya,türkiye
2Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye
3Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Patoloji, İstanbul, Türkiye

Kolorektal kanserler ensık görülen 3. Kanser türüdür, bununla birlikte kolonun medüller kanserleri bunların yalnızca %1’ini oluşturan ve diğer tiplere göre daha benign seyreden türüdür. Nadir görülmeleri sebebiyle akla getirilmedikleri takdirde az differansiye adenokanserler, metastazlar ve hatta lenfomalar ile karıştırıla bilmektedirler. Bu çalışmada 57 yaşında kolon medüller karsinomlu bir olgunun klinikopatolojik özelliklerini ve tedavisini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kolon Kanseri, Medüller Kanser, Laparoskopik Rezeksiyon

Rectum Located Medullary Cancer: Case Report

Ersin Gündoğan1, Gökçen Alınak Gündoğan3, Gülnihal Özdemir3, Metin Kement2
1Department of Gastroenterologic Surgery Turgut Ozal Medical Center Inonu University, Malatya, Turkey
2General Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Pathology,Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Malign epithelial tumors of the colon and rectum are the third most common cancer in worldwide. Medullary carcinomas are constitute only %1 of them and have more favorable outcome than other histologic subtypes. Because of their rarity sometimes they can’t be noticed and misdaignosed as poorly didderentiated adenocarcinomas, metastases, even lymphomas. In this study we aim to present clinicopathological features and treatment of colonic medullary carcinoma of 57 year old patient.

Keywords: Colon Cancer, Medullary Cancer, Laparoscopic Resection

Ersin Gündoğan, Gökçen Alınak Gündoğan, Gülnihal Özdemir, Metin Kement. Rectum Located Medullary Cancer: Case Report. Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 72-74

Sorumlu Yazar: Ersin Gündoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale