Volume : 6 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Clinical significance of repolarization parameters in Brugada Syndrome patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 30-35

Clinical significance of repolarization parameters in Brugada Syndrome patients

Kıvanç Yalın1, Tümer Erdem Güler2, Tolga Aksu2, Ebru Gölcük3, Kamil Adalet4
1Usak University, Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology, Uşak
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Cardiology Clinic, Kocaeli
3Balikesir University, Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology, Balikesir
4Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology, Istanbul

INTRODUCTION: Brugada syndrome (BS) is a genetic disease with increased risk of sudden cardiac death. Increased T wave alternans (TWA) and prolonged T wave peak to end (Tp-e) interval are linked to sudden cardiac death. In the present study, we investigated the role of TWA and Tp-e interval in BS.

METHODS: Thirteen BS and 11 controls were included. TWA and ECG were recorded. Patients and controls were followed for ventricular arrhythmias.
RESULTS: TWA study was negative in BS and controls. Tp-e interval was longer in BS than controls. Furthermore, during f/u all patients with ventricular arrhythmiashad Tp-e interval longer than 100 ms.

DISCUSSION AND CONCLUSION: TWA is an inappropriate test for BS, prolonger Tpe may be related to increased risk in BS patients.

Keywords: Brugada Syndrome, T wave alternates, Tp-e interval, repolarization, ventricular arrhythmia

Brugada Sendromu hastalarında repolarizasyon parametrelerinin klinik önemi

Kıvanç Yalın1, Tümer Erdem Güler2, Tolga Aksu2, Ebru Gölcük3, Kamil Adalet4
1Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Uşak
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli
3Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Brugada Sendromu (BS) ani ölüm riskinin arttığı kalıtsal bir hastalıktır. Mevcut risk parametreleri yetersizdir. Artmış T dalga alternansı (TDA) ve uzamış T dalgası pik-son süresi (Tp-e) ani kardiyak ölüm ile ilişkilidir. Bu çalışmada TDA ve Tp-e süresinin BS hastalarındaki rolü araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 13 BS hastası ve 11 kontrol alınmıştır. BS ve kontrollerde TDA ve EKG kaydedilmiştir. Hastalar ve kontroler ventriküler aritmi açısından takip edilmiştir.

BULGULAR: BS ve kontrollerde TDA negatif saptanmıştır. Ancak BS hastalarında Tp-e süresi kontrollere göre daha uzun saptanmıştır. Ayrıca takipte ventriküler aritmi gelişen hastaların tümünde Tp-e 100 ms’ nin üzerindedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: BS hastalarında TDA uygun olmayan bir testtir, Tp-e süresinin uzaması BS hastalarında artmış risk ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Brugada Sendromu, T dalga alternansı, Tp-e intervali, repolarizasyon, ventriküler aritmi

Kıvanç Yalın, Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu, Ebru Gölcük, Kamil Adalet. Clinical significance of repolarization parameters in Brugada Syndrome patients. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 30-35

Corresponding Author: Kıvanç Yalın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish