ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Diz Osteoartritli Hastalarda Eklem İçi Viskosuplement Enjeksiyonunun İzokinetik Kas Gücü Üzerine Etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 25-31 | DOI: 10.5505/ktd.2021.84748

Diz Osteoartritli Hastalarda Eklem İçi Viskosuplement Enjeksiyonunun İzokinetik Kas Gücü Üzerine Etkileri

İbrahim Halil Ural1, Mehmet Tolgahan Hakan2, Tomris Duymaz3, Mehmet Unal4
1İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türki̇ye
2Deneysel Tıp ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,. İstanbul, Türkiye
4İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diz osteoartriti hayat kalitesini önemli derecede etkileyen yaygın bir hastalıktır. Rehabilitasyon protokolleri diz eklemi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla kas güçlendirme egzersizleri içermelidir. bu çalışmada intraartiküler olarak uygulanan hyaluronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin içeren viskosuplementasyon enjeksiyonlarının diz kaslarının izokinetik kuvvetleri üzerindeki etkilerini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çift-kör ve randomize yapılan bu çalışmada demografik veriler ve izokinetik kas gücü ölçümü Biodex (System 3) ile yapıldı. Enjeksiyondan önce ve 3 ay sonra kuadriseps kasının 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarında izokinetik kas gücü testi uygulandı. SPSS for Windows programı ile istatistiksel analizler yapıldı.
BULGULAR: 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarında yapılan izokinetik testlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Diz osteoartriti tedavisinde hyaluronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin içeren viskosuplementasyon enjeksiyonlarının kuadriseps ve hamstring kaslarında total ve fonksiyonel izokinetik kas gücünü arttırdığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hyaluronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin içeren viskosuplementasyon enjeksiyonları kuadriseps ve hamstring kaslarında 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarında izokinetik kas gücünün artmasını sağlamaktadır. Tedavi protokollerinde daha fazla yer alabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: izokinetik kuvvet, kas gücü, gonartroz, viskosuplementasyon, hyaluronik asit, gukozamin

Effects of Intra-Articular Vıscosuplement Injection on The Isokinetic Muscle Test Values of Patients with Knee Osteoarthritis

İbrahim Halil Ural1, Mehmet Tolgahan Hakan2, Tomris Duymaz3, Mehmet Unal4
1İstanbul Beykent University Medical Faculty Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Center for Experimental Medicine Research, Istanbul, Turkey
3Istanbul Bilgi University, Faculty of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
4Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul Turkey

INTRODUCTION: Knee osteoarthritis is a common disease that seriously decrease the quality of life. Rehabilitation protocols include muscle strenthening exercises to decrease loading of the knee joint. We aimed to identify and analyse the outcome of the isokinetic muscle test of the knee joint after injection of intra-articular viscosupplement containing hyaluronic acid, chondroitin sulphate and glucosamine.
METHODS: This study is designed as a prospective and double-blind study. Demographic data was recorded, and the isokinetic test was measured with Biodex (System 3) for the measurement of quadriceps muscle strength before and 3 months after the injection. The device is set to measure at angular velocities of 60°/s and 240°/s. SPSS for Windows was used for statistical analyses.
RESULTS: There were statistically significant results with isokinetic measurements were evaluated at angular velocities of 60°/s and 240°/s. In the treatment of knee osteoarthritis, the hyaluronic acid, chondroitin sulphate and glucosamine injection were found to increase total and functional strength in isokinetic quadriceps and hamstring muscle strength.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hyaluronic acid, chondroitin sulphate and glucosamine injection were found to increase total and functional strength at angular velocities of 60°/s and 240°/s in isokinetic quadriceps and hamstring muscle strength.

Keywords: isokinetic strength, muscle strength, gonarthrosis, viscosupplementation, hyaluronic acid, glucosamine

İbrahim Halil Ural, Mehmet Tolgahan Hakan, Tomris Duymaz, Mehmet Unal. Effects of Intra-Articular Vıscosuplement Injection on The Isokinetic Muscle Test Values of Patients with Knee Osteoarthritis. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 25-31

Sorumlu Yazar: İbrahim Halil Ural, Türkiye
LookUs & Online Makale