ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Olgu Sunumu: Erişkin Hastada Karotisi Çevreleyen Servikal Lenfanjiyom Olgusu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 27-30 | DOI: 10.5505/ktd.2020.80664

Olgu Sunumu: Erişkin Hastada Karotisi Çevreleyen Servikal Lenfanjiyom Olgusu

Mahmut Burak Laçın1, Ahmet Savranlar1, Altan Kaya2, Yasemin Savranlar3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Kayseri Şehir Hastanesi, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Kayseri

Kistik higroma/Lenfanjiyomlar, yetişkin popülasyonda nadiren görülen lenfatik sistem anormallikleridir. Lenfatik sistemden kaynaklanırlar ve lenfatik vasküler hücrelerin çoğalması sonucu oluşurlar. Genellikle servikal bölgede bulunurlar. Ayrıca aksilla, retroperitoneal, torasik bölgeler ve kasık bölgeleri gibi diğer vücut bölgelerinde de bulunabilirler. Bu olgu sunumunda servikal lenfanjiyomu olan 21 yaşında bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjiom, Karotis Arter, Manyetik Rezonans Görüntüleme

A Case Report: Cervical Lymphangioma Encircling the Common Carotid Artery in an Adult Patient

Mahmut Burak Laçın1, Ahmet Savranlar1, Altan Kaya2, Yasemin Savranlar3
1Department of Radiology, University of Health Sciences Kayseri Health Practice and Research Center, Kayseri, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Kayseri Health Practice and Research Center, Kayseri, Turkey
3Department of Histology and Embryology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey

Cystic hygroma/Lymphangiomas are lymphatic system abnormalities which are rarely seen in adult population. They arise from lymphatic system and occurs as result of proliferation of lymphatic vascular cells. They are usually located at cervical region. They also can be located at other body regions such as axilla, retroperitoneal, thoracic and inguinal regions. In this case report we present a 21 years old female patient with cervical lymphangioma.

Keywords: Lymphangioma, Carotid Arteries, Magnetic Resonance Imaging

Mahmut Burak Laçın, Ahmet Savranlar, Altan Kaya, Yasemin Savranlar. A Case Report: Cervical Lymphangioma Encircling the Common Carotid Artery in an Adult Patient. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 27-30

Sorumlu Yazar: Mahmut Burak Laçın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale