ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Bir Olgu Sunumu: Matür Kistik Over Teratomu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 18-22 | DOI: 10.5505/ktd.2021.67934

Bir Olgu Sunumu: Matür Kistik Over Teratomu

Ayşegül Pala1, Aybars Özkan2, Öner Özdemir3, Olena Erkun1
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye
2Çocuk Cerrahisi Bölümü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye
3Çocuk Allerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye

Teratomlar çocuklarda, özellikle genç kızlarda sık rastlanan genellikle iyi huylu tümörlerdir. Over teratomları en sık rastlanan germ hücreli tümörler olup over tümörlerinin %10-20’sini oluşturur. Over teratomları bir veya daha fazla embriyonik tabakadan geliştiğinden matür ve immatür alt tipleri bulunur. Bu olgu sunumunda karın ağrısı, karında şişlik ve solunum güçlüğü nedeniyle başvuran 14 yaş kız hastada nadir görülen matür kistik over teratomu tanısının konulması ve immatür teratomla ayırıcı tanısının nasıl yapıldığı irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: matür kistik teratom, over, salpingo-ooferektomi

Mature Cystic Ovarian Teratoma: A Case Report

Ayşegül Pala1, Aybars Özkan2, Öner Özdemir3, Olena Erkun1
1Department Of Pediatrics, Sakarya University Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Divison Of Pediatric Surgery, Sakarya University Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Division Of Pediatric Allergy And Immunology, Sakarya University Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Teratomas are mostly benign type of tumors with high incidence in children, especially in young girls. Ovarian teratomas are the most common germ cell tumors and comprise of 10-20% of ovarian tumors. Since ovarian teratomas originate from one or more embryonic layers, they are subdivided into mature and immature subtypes. In this case report, we aim to discuss how the diagnosis of rarely seen mature cystic ovarian teratoma is made and its differentiation from immature teratoma is told in a patient of 14-year-old girl who presented with abdominal pain, swelling and breathing difficulty.

Keywords: mature cystic teratoma, ovary, salpingo-oophorectomy

Ayşegül Pala, Aybars Özkan, Öner Özdemir, Olena Erkun. Mature Cystic Ovarian Teratoma: A Case Report. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Ayşegül Pala, Türkiye
LookUs & Online Makale