ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kemoterapinin Neden Olduğu Saç Dökülmesinin Engellenmesinde Saçlı Deri Soğutma Yönteminin Etkinliği ve Güvenilirliği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 133-140 | DOI: 10.5505/ktd.2021.53325

Kemoterapinin Neden Olduğu Saç Dökülmesinin Engellenmesinde Saçlı Deri Soğutma Yönteminin Etkinliği ve Güvenilirliği

Veysel Haksöyler1, Tolga Koseci2, Polat Olgun3, Ertuğrul Bayram4, Mehmet Ali Çaparlar5
1Medline Adana Hastanesi Onkoloji Kliniği, Adana, Türkiye
2Adana Şehir Hastanesi Onkoloji Kliniği, Adana, Türkiye
3Yakın Doğu Üniversitesi Onkoloji Kliniği, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
4Çukurova Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
5Ankara Ünversitesi Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Saç dökülmesi, sitotoksik kemoterapilerin en korkulan yan etkilerinden biri olup çok sayıda hastanın psikososyal durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızda kemoterapi sırasında saçlı deri soğutma yönteminin kemoterapşye bağlı saç dökülmesini önlemedeki etkinliğini, kısa ve uzun dönemdeki istenmeyen etkilerini ve hastanın psikososyal durumunda yarattığı değişiklikleri incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2018 ve Ocak 2020 tarihleri arasında saçlı deri soğutma yöntemini kullanan 76 ve kullanmayan 75 olmak üzere toplam 151 hasta çalışmaya dahil edildi. Saç dökülme derecesini belirlemek için National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) treatment related alopecia grading system kullanıldı.
BULGULAR: Saçlı deri soğutma sistemini kullanan hastalarda grade 1 saç dökülmesi oranı %77,6 iken kullanmayan hastalarda bu oran %1,3 idi. Yöntemi kullanan ve kullanmayan hastalar arasında izlem süresi boyunca yan etki profili acısından anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Saçlı deri soğutma sisteminin kemoterapi ilişkili saç dökülmesini engelleme konusundaki bilgiler gün geçtikçe artıyor olmasına rağmen konu ile ilgili randomize,kontrollü,prospektif çalışma sayısı çok azdır. Bu nedenle çalışmamızın bu yöntemin erkili ve güvenilir olduğuna dair sunduğu verilerin literatür için değerli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: saçlı deri soğutma, soğuk kepler, saç dökülmesinin engellenmesi, kemoterapiye bağlı saç dökülmesinin önlenmesi

Effectiveness and Reliability of Scalp Cooling in Preventing Hair Loss Caused by Chemotherapy

Veysel Haksöyler1, Tolga Koseci2, Polat Olgun3, Ertuğrul Bayram4, Mehmet Ali Çaparlar5
1Medline Adana Hospital Oncology Clinic, Adana, Turkey
2City Hospital of Adana, Adana, Turkey
3Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus
4Cukurova University Oncology Clinic, Adana, Turkey
5Ankara University Surgical Oncology Clinic, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Hair loss is one of the most feared side effects of cytotoxic chemotherapy and affects the psychosocial status of the patient the most. In our study, we aimed to examine to what extent cooling the scalp with a scalp cooling system can prevent hair loss during chemotherapy, the short- and long-term toxicity of this system, and its effect on the psychosocial status of the patien
METHODS: A total of 151 patients were enrolled; of them, 76 and 75 were sequentially using scalp cooling and the control group. We used National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) treatment related alopecia grading system for grading hair loss
RESULTS: The proportion of grade 1 (less than 50% off hair loss) alopecia was 77,6% in the scalp cooling group and %1,3 in the control group. In the patients who used the system, no short- and long-term side effects that could be considered significant compared to the control group were not detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although data on the effectiveness and reliability of scalp cooling used to prevent alopecia caused by chemotherapy is increasing day by day, the number of randomized, controlled, prospective studies on this subject is too few. Our study reveals that scalp cooling reliably and significantly reduces chemotherapy-induced hair loss is well tolerated and improves patients mental health and social condition significantly. However, there is still a need for studies with larger groups.

Keywords: scalp cooling, cold caps, preventing hair loss, preventing alopecia caused by chemotherapy

Veysel Haksöyler, Tolga Koseci, Polat Olgun, Ertuğrul Bayram, Mehmet Ali Çaparlar. Effectiveness and Reliability of Scalp Cooling in Preventing Hair Loss Caused by Chemotherapy. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 133-140

Sorumlu Yazar: Veysel Haksöyler, Türkiye
LookUs & Online Makale