ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Multipl Paranazal Sinüs Kırığı İlişkili Rinore ve Kanama Gelişen Menenjit Olgusu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 136-140 | DOI: 10.5505/ktd.2021.52297

Multipl Paranazal Sinüs Kırığı İlişkili Rinore ve Kanama Gelişen Menenjit Olgusu

Gülten Ünlü1, Semsinur Karabela2, Tülay Özer3, Eyüp Arslan4, Kadriye Kart Yaşar2
1S.B.Ü. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2S.B.Ü. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3S.B.Ü. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Bismil Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Menenjit hayatı tehtid eden morbidite ve mortalitesi yüksek bir klinik durumdur. Travmaya bağlı klivus kırığı ve multipl paranazal sinüs kırığı ile gelişen rinore ve menenjit nadir bir hastalıktır. Biz bu çalışmada Yüksekten düşme sonrası multipl paranazal sinüs kırığı ile rinore, kanama ve Klebsiella pneumonia menenjiti gelişen bir olguyu irdeledik.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, kanama, paranazal sinüs kırığı

Multiple Paranasal Sinus Fracture-Induced Meningitis Rinorrhea and Haemorrhage

Gülten Ünlü1, Semsinur Karabela2, Tülay Özer3, Eyüp Arslan4, Kadriye Kart Yaşar2
1S.B.U. Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic
2S.B.U. Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic
3S.B.U. Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Radiology Clinic
4Bismil Public Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic

Meningitis is a clinical condition with high morbidity and mortality that threatens life. Rhinorrhea, haemorrhage and meningitis, which is caused by traumatic clivus fracture and multiple paranasal sinus fracture, is a rare disease. In this study, we investigated a case Klebsiella pneumoniae meningitis with multiple paranasal sinus fracture, haemorrhage and rhinorrhea.

Keywords: Meningitis, haemorrhage, paranasal sinus fracture

Gülten Ünlü, Semsinur Karabela, Tülay Özer, Eyüp Arslan, Kadriye Kart Yaşar. Multiple Paranasal Sinus Fracture-Induced Meningitis Rinorrhea and Haemorrhage. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 136-140

Sorumlu Yazar: Gülten Ünlü, Türkiye
LookUs & Online Makale