Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Right Hemicolectomy Plus Pancreaticoduodenectomy for a T4b Hepatic Flexure Tumor Extending to Duodenum and Gallbladder: Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 92-97 | DOI: 10.5505/ktd.2022.42402

Right Hemicolectomy Plus Pancreaticoduodenectomy for a T4b Hepatic Flexure Tumor Extending to Duodenum and Gallbladder: Case Report

Kerem Karaman, Adem Yüksel, Ahmet Tarık Harmantepe, Mevlüt Yordanagil, Feyza Aşıkuzunoğlu, Mehmet Aziret
Department of General Surgery, Sakarya University, Sakarya, Turkey

Locally advanced right hemi-colon cancers that invade surrounding structures are rare but complex tumors that should be handled with a multidisciplinary approach. En bloc resection of the tumor mass with negative surgical margins is the most crucial factor prolonging survival. We presented a patient with hepatic flexure tumor invading the gallbladder and duodenum.

Keywords: En bloc resection, pancreaticoduodenectomy, right-sided colon cancer

Duodenum ve Safra Kesesine Invaze T4b Hepatik Fleksura Tümörü için Sağ Hemikolektomi ile Birlikte Pankreatikoduodenektomi: Olgu Sunumu

Kerem Karaman, Adem Yüksel, Ahmet Tarık Harmantepe, Mevlüt Yordanagil, Feyza Aşıkuzunoğlu, Mehmet Aziret
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Çevre yapıları invaze eden lokal ileri sağ hemikolon tümörleri nadir fakat multi-disipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken karmaşık tümörlerdir. Negatif cerrahi sınırlara sahip tümör kitlesinin en blok rezeksiyonu sağ kalımı uzatan en önemli faktördür. Bu yazıda safra kesesi ve duodenumu invaze eden hepatik fleksura tümörü olan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: En blok rezeksiyon, pankreatikoduodenektomi, sağ kolon kanseri

Kerem Karaman, Adem Yüksel, Ahmet Tarık Harmantepe, Mevlüt Yordanagil, Feyza Aşıkuzunoğlu, Mehmet Aziret. Right Hemicolectomy Plus Pancreaticoduodenectomy for a T4b Hepatic Flexure Tumor Extending to Duodenum and Gallbladder: Case Report. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 92-97

Corresponding Author: Kerem Karaman, Türkiye
Manuscript Language: English