ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
İnkarsere Fıtık Kesesi İçersinde Plastrone Apandisit: Nadir Bir Amyand Herni Vakası [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(1): 37-39

İnkarsere Fıtık Kesesi İçersinde Plastrone Apandisit: Nadir Bir Amyand Herni Vakası

Ali Çiftçi, Mustafa Celalettin Haksal, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Selim Yiğit Yıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Çağrı Tiryaki
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Kocaeli-türkiye

Herniler en sık kasık bölgesinde bulunur ve inguinal herniler olarak adlandırılır. Herni kesesinin içerisinde sigmoid kolon, çekum, apendix ve omentum başta olmak üzere çeşitli karın içi organlar bulunabilir. İlk olarak 1735 yılında Claudius Amyand tarafından tarif edilen amyand herni, fıtık kesesi içersinde apendix vermiformisin bulunduğu nadir görülen bir durumdur. Genellikle sağ inguinal herni nedeniyle operasyona alınan hastalarda intraoperatif olarak tanınır. Kasık fıtıkları içersinde % 1 oranında ve erkeklerde daha sık görülür. Biz bu olgumuzda inkarsere sağ inguinal herni nedeniyle operasyona alınan ve fıtık kesesi içersinde blastrone apendisit saptadığımız hastayı literatür bilgileri ışığında sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Amyand, Herni, Plastrone, Apendisit

Plastrone Appendicitis in the Incarcerated Hernia Sac: A Rare Case of Amyand’s Hernia

Ali Çiftçi, Mustafa Celalettin Haksal, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Selim Yiğit Yıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Çağrı Tiryaki
Derince Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Kocaeli/turkey

Hernias most commonly occur in the inguinal area and it is named as inguinal hernia. The sac of an inguinal hernia may contain intraabdominal organ such as the sigmoid colon, cecum, omentum and the appendix. An Amyand’s hernia, was first reported by Claudius Amyand in 1735, is a rare occurrence where the vermiform appendix is found in an inguinal hernia sac. It is most commonly found intra-operatively during a right-sided inguinal hernia repair. The incidence of an Amyand’s Hernia is 1% of inguinal hernias occurring most often in male patients. We present a case of incarcerated right inguinal hernia containing the plastrone appendicitis and we review the literature on this rare condition.

Keywords: Amyand, Hernia, Plastron, Appendicitis

Ali Çiftçi, Mustafa Celalettin Haksal, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Selim Yiğit Yıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Çağrı Tiryaki. Plastrone Appendicitis in the Incarcerated Hernia Sac: A Rare Case of Amyand’s Hernia. Kocaeli Med J. 2015; 4(1): 37-39

Sorumlu Yazar: Ali Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale