ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Metotreksat İlişkili Pansitopeni ve Mukokütanöz Toksisite [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 181-186 | DOI: 10.5505/ktd.2021.37108

Metotreksat İlişkili Pansitopeni ve Mukokütanöz Toksisite

Ceren Erdoğan Eroğlu1, Esra Terzi Demirsoy2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hematoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Metotreksat onkolojik, romatolojik ve dermatolojik hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Metotreksatın düşük doz kullanımı; nadiren kemik iliği supresyonu, mukokutanöz toksisite, hepatotoksisite, pulmoner fibrozis, böbrek yetmezliği gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Yaş, eşlik eden hastalıklar, proton pompa inhibitörü ve non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar, metotreksatın haftalık yerine günlük kullanımı gibi çeşitli faktörler metotreksat toksisitesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bu olgu sunumlarında kliniğimize pansitopeni ile başvuran olgulardan hareketle metotreksat toksisitesine yaklaşım ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: metotreksat, pansitopeni, mukokutanöz toksisite

Methotrexate-Induced Pancytopenia and Mucocutaneous Toxicity

Ceren Erdoğan Eroğlu1, Esra Terzi Demirsoy2
1The University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Kocaeli, Turkey
2The University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Hematology, Kocaeli, Turkey

Methotrexate has been widely used for many years in the treatment of variety of diseases including neoplastic, rheumatic and dermatological diseases. However, the use of low dose methotrexate rarely may cause side effect, such as bone marrow suppressions, mucocutaneous toxicity, hepatotoxicity, pulmonary fibrosis, renal dysfunction. Various factors facilitate the emergence of methotrexate toxicity; such as age, concomitant diseases, use of proton pump inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory drugs, daily use of methotrexate instead of weekly. In these case reports; the approach to methotrexate toxicity will be discussed with reference to our patients with pancytopenia.

Keywords: methotrexate, pancytopenia, mucocutaneous toxicity

Ceren Erdoğan Eroğlu, Esra Terzi Demirsoy. Methotrexate-Induced Pancytopenia and Mucocutaneous Toxicity. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 181-186

Sorumlu Yazar: Ceren Erdoğan Eroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale