ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kounis Sendromu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 78-83 | DOI: 10.5505/ktd.2022.32392

Kounis Sendromu

Cihan Örçen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmünoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Kounis sendromu alerji, hipersensitivite, anafilaksi veya anafilaktoid durumlar ile birlikte akut koroner sendromun eş zamanlı olarak meydana gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Patofizyolojide ana enflamatuar hücreler olan mast hücrelerinin degranulasyonuyla başta histamin olmak üzere çeşitli mediatörlerin salınımı rol almaktadır. Klinik semptomlar ve bulgular alerjik reaksiyonların eşlik ettiği kardiyak semptomlar ile birliktedir. Sendromun üç farklı varyantı tanımlanmış olup, tanıda en önemli nokta öykü, klinik ve laboratuar bulgularının birlikteliğiyle bu sendromdan şüphelenmektir. Tedavi protokolü kardiyak ve alerjik semptomların eş zamanlı olarak tedavi edilmesini gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: alerji, kounis sendromu, mast hücre

Kounis Syndrome

Cihan Örçen
Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Clinic of Allergy and Immunology,Kocaeli, Turkey

Kounis syndrome is defined as the concurrent occurrence of acute coronary syndrome with allergy, hypersensitivity, anaphylaxis or anaphylactoid conditions. The degranulation of mast cells, which are the main inflammatory cells, and the release of various mediators, mainly histamine, play a role in the pathophysiology. Clinical symptoms and signs are associated with cardiac symptoms accompanied by allergic reactions. Three different variants of the syndrome have been defined and the most important point in diagnosis is to suspect this syndrome with the combination of history, clinical and laboratory findings.

Keywords: allergy, kounis syndrome, mast cell

Cihan Örçen. Kounis Syndrome. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 78-83

Sorumlu Yazar: Cihan Örçen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale