Volume : 6 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 92-92

Yaşam kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri

Eyüp Murat Yılmaz1, Pakize Özçiftci Yılmaz2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyet, anket, sf-36

Eyüp Murat Yılmaz, Pakize Özçiftci Yılmaz. Yaşam kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 92-92

Corresponding Author: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish