ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Yaşam kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 92-92

Yaşam kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri

Eyüp Murat Yılmaz1, Pakize Özçiftci Yılmaz2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyet, anket, sf-36

Eyüp Murat Yılmaz, Pakize Özçiftci Yılmaz. Yaşam kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 92-92

Sorumlu Yazar: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale