Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Case of Cervical Dystonia in Adult Muscular Torticollis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 153-157 | DOI: 10.5505/ktd.2022.21384

A Rare Case of Cervical Dystonia in Adult Muscular Torticollis

Metin Yüksel Akyıldız
Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Darıca Farabi Teaching and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

Congenital muscular torticollis (CMT) is a disorder characterized by the contraction of the sternocleidomastoid muscle (SCM), which develops fibrous stripes, with clinical presentation of the head tilted towards the affected side and the face and jaw to the opposite side.
This is a case study of a 25-year-old male patient presenting with complaints of tension in the right side of their neck extending to the hand and an inability to move and correct the positioning of the head and neck or turn the head and neck towards the right side and the jaw towards the left side. Physical examination detected a palpable lesion extending along the right SCM in the form of a hard, painless and tense stripe.
The patient was diagnosed with CMT. Accordingly, the fibrous stripes detected in the distal right SCM adjacent to the sternum and the clavicle were excised by electrocautery, achieving unipolar release of the stripes. The patient was recommended neck exercises during the postoperative period, and after one year of follow-up, the patient had recovered from the functional and cosmetic problems in the head and neck.

Keywords: muscular torticollis, fibrotic stripe, unipolar release

Erişkinde Servikal Distoninin Nadir Bir Nedeni: Müsküler Tortikollis

Metin Yüksel Akyıldız
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Konjenital müsküler tortikollis, sternokleidomastoid (SKM) kasın kontraksiyonu ve fibrotik bantlar ile karakterize, klinik görünüm olarak başın etkilenen tarafa, çenenin karşı tarafa doğru yönelimi şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır.
Bu makalede, 25 yaşında erkek hasta, boynun sağ kısmında ele gelen gerginlik, başını ve boynunu düzeltememe, baş ve boynun sağ tarafa, çenenin sol tarafa doğru eğriliği şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede sağ SKM boyunca uzanan sert, ağrısız, gergin bir bant şeklinde lezyon palpe edildi.
Hastaya konjenital müsküler tortikollis tanısı konulup, sağ SKM kasının sternum ve klavikulaya yapışan distal bölgesinde saptanan fibrotik bantlar elektrokoterle eksize edilerek unipolar serbestleştirme yapıldı. Postoperatif boyun egzersizleri önerilen hastanın 1. yıl takibinde baş ve boyundaki fonksiyonel ve kozmetik problemin düzeldiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: müsküler tortikollis, fibrotik bant, unipolar serbestleştirme

Metin Yüksel Akyıldız. A Rare Case of Cervical Dystonia in Adult Muscular Torticollis. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 153-157

Corresponding Author: Metin Yüksel Akyıldız, Türkiye
Manuscript Language: English