ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2012
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Diabetus Mellituslu Kadınlarda Üriner İnkontinansın Şiddeti ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Severity of Urinary Incontinence and Its Effect on Quality of Life in Women with Diabetes Mellitus
A. Mete Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Ali Akdemir, Levent Akman, Niyazi Aşkar, İsmail Mete İtil
Sayfalar 1 - 5

3.
Remisyondaki İnflamatuar Barsak Hastalarında Otonom Nöropati Varlığı
Presence Of Autonomic Neuropathy İn Patients With Remitting İnflammatory Bowel Disease
Züleyha Akkan Çetinkaya, Yılmaz Çetinkaya, Mesut Sezikli, Fatih Güzelbulut, Bülent Yaşar, Oya Kurdaş
Sayfalar 6 - 11

4.
Karın Ön Duvar Defektlerinin Kapatılmasında Prolen Mesh Ve Strech Film Kullanımının Yapışıklık Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
The Effect Of Strech Film And Prolen Mesh Usage On Adhesion For Closure Of Abdominal Wall Defects: Experimental Study
Mehmet Yaşar, Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın
Sayfalar 12 - 16

5.
Hemiplejik Hastalarda Omuz Ağrısına Eşlik Eden Subluksasyon ve Yumuşak Doku Değişikliklerinin Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
The Magnetic Resonance Findings of Soft Tissue Changes and Subluxation Accompanying to Shoulder Pain in Hemiplegic Patients
Rabia Terzi, Neşe Ölmez, Asuman Memiş
Sayfalar 17 - 22

6.
Migren Atak Sıklığı İle Gündüz Uykululuk Hali Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Relationship Between Migraine Frequency and Daytime Sleepiness
Yılmaz Çetinkaya, Nuriye Çömez, Recai Türkoğlu, Mehmet Gencer, Hülya Tireli
Sayfalar 23 - 26

OLGU SUNUMU
7.
Ankilozan Spondilit ve Behçet Hastalığı Birlikteliği: Olgu Sunumu
A Case of Behcet’s Disease and Ankylosing Spondylitis Coexistence
Rabia Terzi, Neşe Ölmez, Asuman Memiş, Nazife Sefi Yurdakul
Sayfalar 27 - 31

8.
Nadir Bir Hemotoraks Vakası: Künt Abdominal Yaralanmaya İkincil Diafragma Rüptürü ve Dalak Yaralanması
An Uncommon Case of Hemothorax: Diaphragmatic Rupture and Splenic Injury Secondary Blunt Abdominal Trauma
Selim Yiğit Yıldız, Alper Tabur, Ali Çiftçi, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız
Sayfalar 32 - 34

9.
Patolojik Humerus Başı Kırığı Nedeniyle Oluşan Aksiller Arter Yaralanmasında Aksillo-Kontrbrakial Arter Bypass Uygulaması
Axıllary-Contralateral Brachıal Artery Bypass İn Axıllary Artery Injury Due To Pathologıcal Humeral Head Fracture
Yasin Ay, Nuray Kahraman Ay, Orhan Fındık, Durmuş Alper Görür, Ufuk Aydın, Cevdet Uğur Koçoğulları
Sayfalar 35 - 38

10.
İnsülin ve İnterferon Enjeksiyon Bölgelerinde Gelişen Kütanöz Psödolenfoma: İki Olgu Sunumu
Cutaneous Pseudolymphoma That is Developing on Insulin and Interferon Injection Sites: Two Case Reports
Eylem Ceren, Gonca Gökdemir, Damlanur Sakız
Sayfalar 39 - 42

11.
CABG Operasyonu Sonrası Kronik Sternal Osteomyelitli Hastaya Pektoral Major Kas Flebi Uygulanması: Olgu Sunumu
Pectoralıs Major Muscle Flap Implantatıon In A Patıent Wıth Chronıc Post-CABG Sternal Osteomyelıtıs: A Case Report
Yasin Ay, Oğuz Omay, Mustafa Canikoğlu, Abdullah Yıldırım, Cevdet Uğur Koçoğulları
Sayfalar 43 - 46

12.
Obstetrik Acillerden Puerperal Vajinal Hematom: Olgu Sunumu
Puerperal Vagınal Hematoma; An Obstetrıcal Emergency: A Case Report
Hasan Terzi, Ahmet Kale, Mehmet Akif Sargın, Özkan Hayıt, Ali Erhan Senseş
Sayfalar 47 - 50

13.
Ciddi Metabolik Alkaloz Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Seyreden Pilor Stenozu: Üç Olgu Sunumu
Pyloric Stenosis Presenting With Severe Metabolic Alkalosis And Acute Renal Failure: Report of Three Cases
Erkan Şengül, Emine Demirbaş Binnetoğlu, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Muhammed Mustafa Demirçin
Sayfalar 51 - 54

DERLEME
14.
Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu
Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases
M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
Sayfalar 55 - 62

LookUs & Online Makale