Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 38-41

Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus

Mete İşeri1, Selçuk Uçar1, Arif Ulubil1, Kenan Koç2
1Department Of Otolaryngology, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

Neurovascular compression syndrome of cochleovestibular complex is manifested by tinnitus, vertigo, and hearing loss. The cochleovestibular nerve is compressed by the anterior cerebral artery at the entry or within the internal acoustic canal. Surgery by microvascular decompression is the preferred treatment. In this article, a patient with cochleovestibular nerve vascular compression treated by microvascular decompression is reported.

Keywords: Tinnitus, Microvascular Decompression Surgery, Cochleovestibular Nerve.

Tinnitus Nedeniyle Kokleovestibüler Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu

Mete İşeri1, Selçuk Uçar1, Arif Ulubil1, Kenan Koç2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Kulak çınlaması, baş dönmesi ve işitme azlığı semptomları ile kendini gösteren, kokleovestibüler sinirin internal akustik kanala girişinde veya içerisinde anterior serebellar arter tarafından kompresyonu sonucu olan kokleovestibüler nörovasküler kompresyon sendromu, cerrahi tedavisi mikrovasküler dekompresyon olan bir hastalıktır. Bu yazıda sol kokleovestibüler sinirin vasküler kompresyonu izlenen bir hastada uygulanan mikrovasküler dekompresyonunu rapor edildi.

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisi, Kokleovestibüler Sinir.

Mete İşeri, Selçuk Uçar, Arif Ulubil, Kenan Koç. Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 38-41

Corresponding Author: Selçuk Uçar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish