ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Dev, Çift Taraflı, Testiküler Neoplaziyi Taklit Eden Spermatosel [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 59-61

Dev, Çift Taraflı, Testiküler Neoplaziyi Taklit Eden Spermatosel

Mücahit Kart1, Mustafa Melih Çulha2
1Hendek Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Testiküler neoplaziyi taklit eden çift taraflı spermatoseli olan bir olguyu, tanısını skrotal ultrason ve cerrahi olarak teyit ederek sunduk. 58 yaşında bir erkek sağ skrotal şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu.Fizik muayene sonrası sadece sağ tarafta değil, ayrıca sol tarafta skrotal şişlik tespit edildi. Yapılan skrotal ultrasonografide sağda monoloküler, solda multiloküler kistik yapıda kitleler tespit edildi. Yapılan cerrahi tedavi ile her ikisi de epididimis yanında yer alan spermatoseller perforasyon olmadan eksize edildi.Hasta iyi bir şekilde iyileşip, post operatif ikinci gün taburcu edildi. Bir ay sonraki takibinde bir sorun izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Çift taraflı, dev, spermatosel

Huge Bilateral Spermatocele Mimicking Testicular Neoplasia

Mücahit Kart1, Mustafa Melih Çulha2
1Hendek State Hospital, Department Of Urology, Sakarya
2Kocaeli University School Of Medicine, Department Of Urology, Kocaeli

We describe a case of bilateral spermatocele mimicking testicular neoplasia, diagnosed at scrotal ultrasound with surgical correlation. A 58 years of man was admitted to our clinic suffering from right scrotal swelling. After physical examination, not only right sided but also left sided scrotal swelling was detected. Scrotal ultrasound revealed cystic fluid masses which are monoloculer on right side and multiloculer on left side. Surgical exploration was arranged and total excision of spermatoceles which are both located near the body of epididymis, was performed without perforation. The patient recovered well and discharged on the second day. No complication was observed in the follow up after one month.

Keywords: Bilateral, huge, spermatocele

Mücahit Kart, Mustafa Melih Çulha. Huge Bilateral Spermatocele Mimicking Testicular Neoplasia. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 59-61

Sorumlu Yazar: Mücahit Kart, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale