Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Primary Sjögren's Syndrome Presenting with Hypokalemic Paralysis due to Distal Renal Tubular Acidosis: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 49-52

Primary Sjögren's Syndrome Presenting with Hypokalemic Paralysis due to Distal Renal Tubular Acidosis: A Case Report

Didem Eroğlu1, Erkan Şengül2, Fulya Dörtbaş3, Esra Yeşilyurt1, Emre Dönmez1
1Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Kocaeli
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Nephrology, Kocaeli
3Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Rheumatology, Kocaeli

Sjögren's syndrome is characterized by lymphocytic infiltration of exocrine glands is a chronic autoimmune disease often arises with mouth and eye dryness complaints. Renal involvement in Sjögren's syndrome is not rare. Sjögren's syndrome often cause tubulointerstitial nephritis and distal renal tubular acidosis. Hypokalemia is the most common electrolyte disorder in patients with distal tubular acidosis. The etiology in patients with hypokalemia, paralysis and distal renal tubule acidosis should be considered Sjögren's syndrome.

Keywords: hypokalemia, normal anion gap metabolic acidosis, Sjögren's syndrome

Distal Renal Tubüler Asidoza bağlı Hipokalemik Paralizi Gelişimi ile Ortaya Çıkan Primer Sjögren sendromu: Olgu Sunumu

Didem Eroğlu1, Erkan Şengül2, Fulya Dörtbaş3, Esra Yeşilyurt1, Emre Dönmez1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Kocaeli

ÖZET
Sjögren sendromu egzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize kronik otoimmun bir hastalık olup sıklıkla ağız ve göz kuruluğu şikayetleri ile ortaya çıkmaktadır. Sjögren sendromunda böbreklerin tutulumu nadir değildir. Sjögren sendromu genellikle tubulointerstisyel nefrit ve distal renal tubüler asidoza (dRTA) neden olabilmektedir. Hipokalemi dRTA olan hastalarda en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Hipokalemik paralizi ve dRTA saptanan hastalarda etyolojide Sjögren sendromu göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hipokalemi, normal anyon açıklı metabolik asidoz, Sjögren sendromu

Didem Eroğlu, Erkan Şengül, Fulya Dörtbaş, Esra Yeşilyurt, Emre Dönmez. Primary Sjögren's Syndrome Presenting with Hypokalemic Paralysis due to Distal Renal Tubular Acidosis: A Case Report. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 49-52

Corresponding Author: Didem Eroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish