ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Meckel Divertikülü için en sık kullanılan yöntem olan Tc-99m Perteknetat Sintigrafisi: Kesin tanı için ne zaman yapılmalı? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(1): 34-36

Meckel Divertikülü için en sık kullanılan yöntem olan Tc-99m Perteknetat Sintigrafisi: Kesin tanı için ne zaman yapılmalı?

Huri Tilla İlçe
Meckel Divertikülü İçin En Sık Kullanılan Yöntem Olan Tc-99m Perteknetat Sintigrafisi: Kesin Tanı İçin Ne Zaman Yapılmalı?

Çocuklarda alt gastrointestinal sistemin en sık kanama nedeni Meckel Divertikülüdür. Tanı için en önemli yöntem klinik bulgular ve Nükleer görüntülemedir. 99mTc perteknetat sintigrafisi diğer deyimle Meckel divertikülü sintigrafisi tanı için kullanılan en önemli noninvaziv yöntemdir. Ancak Meckel divertikülünün mide mukozası içermesi gerekmektedir. Çünkü Meckel divertikülü sintigrafisi mide mukozasının gösterilmesini sağlar. Hastamız 3 yaşında erkek hasta, abondan parlak kırmızı rektal kanama şikayeti ile başvurdu. Hastaya aktif kanama sırasında Meckel divertikülü sintigrafisi yapıldı. İnceleme sırasında aralıklı lumen içi aktif kanama izlendi. Sintigrafik inceleme aktif kanama sırasında yapıldığında mide mukozası ve aktif kanama gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: Meckel Divertikülü, Meckel divertikülü sintigrafisi, aktif kanama

Anahtar Kelimeler: Meckel Divertikülü, Meckel divertikülü sintigrafisi, aktif kanama

Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy for Meckel’s Diverticulum is The Most Useful Modality: When Performed for Exact Diagnosis?

Huri Tilla İlçe
Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy For Meckel’s Diverticulum İs The Most Useful Modality: When Performed For Exact Diagnosis?

The most common cause of massive lower gastrointestinal hemorrhage is Meckel’s diverticulum in children. Clinical examination and nuclear imagine are main topics for diagnosis. 99mTc pertechnetate scintiscan, or so-called Meckel’s scan is the best noninvasive method used to diagnosis this condition when heterotopic gastric mucosa is present. Because Meckel’s scan is used for detecting gastric mucosa. We described the case of 3 years old boy, complained with abundan bright rectal bleeding. Meckel’s divericulum scintigraphy was made during active bleeding. Intermittant intraluminal extravasation was seen during procedure. Scintigraphic study should been performed during active bleeding. So ectopic gastric mucosa and active bleeding should be shown.
Key Words: Meckel’s diverticulum, Meckel’s scan, active bleeding

Keywords: Meckel’s diverticulum, Meckel’s scan, active bleeding

Huri Tilla İlçe. Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy for Meckel’s Diverticulum is The Most Useful Modality: When Performed for Exact Diagnosis?. Kocaeli Med J. 2015; 4(1): 34-36

Sorumlu Yazar: Huri Tilla İlçe, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale