ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 Pandemisinde Kan Güvenliğinin Geleceği: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 314-317 | DOI: 10.5505/ktd.2021.92653

COVID-19 Pandemisinde Kan Güvenliğinin Geleceği: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu
Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul,Türkiye

Yeni koronavirüs (COVID-19) tüm dünyada global bir sağlık krizi olarak yayılmaya devam etmektedir. Kişilerarası temasta solunum sistemi sorumlu tutulsa da sıra dışı bulgularla seyreden COVID-19 hastaları nedeniyle virüs hakkındaki bilinmezler giderek artmaktadır. Virüsün kan yolu ile bulaşıp bulaşmadığı halen kesin olarak bilinememekte, bu durum kan bankalarının geleceği konusunda tartışmalara yol açmaktadır. Bu raporda asemptomatik COVID-19 hastası bir donörden alınan kanın transfüze edildiği bir kritik yoğun bakım hastanın sunulması ve pandemi sürecinde kan güvenliği konusundaki literatürlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kan transfüzyonu, kan güvenliği, koronavirüs enfeksiyonu

The Future of Blood Safety During COVID-19 Pandemic: A Case Presentation and Review of Literature

Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu
Kartal Dr.Lutfi Kırdar City Hospital,Istanbul,Turkey

The novel coronavirus (COVID-19) continues to be a global health crisis all around the world. Although the respiratory system plays a major role in the person-to-person transmission, unknowns about this virus gradually increase due to Covid-19 patients represented with unusual symptoms. It’s still not known exactly whether or not it is a blood-borne pathogen, so, this brings along the discussions about blood safety in the future. In this report, it’s aimed to represent a case received a blood transfusion from an asymptomatic COVID-19 donor and review the literature about blood safety during pandemic.

Keywords: blood transfusion, blood safety, coronavirus ınfections

Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu. The Future of Blood Safety During COVID-19 Pandemic: A Case Presentation and Review of Literature. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 314-317

Sorumlu Yazar: Banu Çevik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale