Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Hysterectomy Cases in our clinic Evaluation of Clinical Characteristics [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 22-25

Laparoscopic Hysterectomy Cases in our clinic Evaluation of Clinical Characteristics

Hasan Terzi, Ahmet Kale, Yıldız Altan Aydın
Derince training and research hospital obstetrics and gynecology clinic, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: : The aim of our study is to present the total laparoscopic hysterectomy cases
METHODS: : Twenty patients who underwent laparoscopic hysterectomy from 2011 november to 2012 march were evaluated retrospectively. Intra-operative data such as operative time, estimated blood loss, complications, and hospital stay were analyzed
RESULTS: : Hysterectomies were performed mainly for myoma uteri and menorrhagie. Mean operation times were as 95 min (62-140min), two operative complications (one bladder injury and one intestinal serosal injury) occurred. Pre and postoperative hemoglobin level change was 1.95 gr/dl, duration of postoperative hospital stay 3.7 days. Five patients had blood transfusions. Laparoscopy were converted to laparotomy in one patient.
CONCLUSION: : Laparoscopic hysterectomy is a preferred alternative to open hysterectomy because it is associated with a more favorable surgical outcome.

Keywords: laparoscopy, hysterectomy

Kliniğimizde Gerçekleştirilen Laparoskopik Histerektomi Olgularının Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Hasan Terzi, Ahmet Kale, Yıldız Altan Aydın
Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kocaeli. Türkiye

AMAÇ: : Çalışmamızda total laparoskopik histerektomi olgularımızı sunmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: : Kasım 2011 ile Mart 2012 tarihleri arasında laparoskopik histerektomi uygulanan 20 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat süresi, kan kaybı, komplikasyonlar gibi intraoperatif veriler ve hastanede kalış süresi değerlendirildi
BULGULAR: : En sık endikasyon myoma uteri ve menoraji idi. Ortalama operasyon süresi 95 dk (62-140) tespit edildi, iki vakada komplikasyon (bir mesane yaralanması ve bir bağırsak serozal yaralanma) oluştu. Preoperatif ve postoperatif hemoglobin değişimi 1.95 gr/dl, hastanede kalış süresi 3.7 gün. Beş hastaya transfüzyon yapıldı. Bir hastada laparotomiye geçildi.
SONUÇ: : Laparoskopik histerektominin cerrahi sonuçları daha tercih edilir olduğundan, açık histerektomiye alternatif bir yöntemdir.


Anahtar Kelimeler: laparoskopi, histerektomi

Hasan Terzi, Ahmet Kale, Yıldız Altan Aydın. Laparoscopic Hysterectomy Cases in our clinic Evaluation of Clinical Characteristics. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 22-25

Corresponding Author: Hasan Terzi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish