ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 ile Mücadelede Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında Alınması Gereken Önlemler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 7-11 | DOI: 10.5505/ktd.2021.77785

COVID-19 ile Mücadelede Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında Alınması Gereken Önlemler

Dilara Elif Bildirici, Ceyda Karalı, Alev Kural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

Çin’de başlayarak kısa sürede pandemi halini alan COVID-19 hastalığı, sağlık çalışanları ve özellikle klinik laboratuvar çalışanları için oldukça riskli ve kaotik bir süreç yarattı. Yetkililer tarafından açıklanan önleme tedbirleri ve tedavi algoritmaları her geçen gün değişmektedir. Ancak, COVID-19 hastalarının tanı, tedavi ve takibinde tıbbi laboratuvarlar tarafından 24 saatlik çalışma sürekliliği vazgeçilmezdir. Bu makalede amacımız, pandemi hastanesi biyokimya laboratuvarı olarak rehberler doğrultusunda aldığımız önlemleri paylaşarak laboratuvar çalışanlarının korunmasına katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, laboratuvar.

Necessary Precautions to Combat COVID-19 in the Medical Biochemistry Laboratory

Dilara Elif Bildirici, Ceyda Karalı, Alev Kural
Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey

The COVID-19 outbreak started in China and became a pandemic in a short time. The COVID-19 outbreak resulted in a high risk and chaotic period for healthcare professionals, especially clinical laboratory workers. Prevention measures and treatment algorithms recommended by authorities change daily. However, 24-hour continuity of medical laboratory operations is indispensable in the diagnosis, treatment, and follow-up of COVID-19 patients. In this article, we aim to contribute to the protection of laboratory workers by sharing the precautions we have taken in line with existing guidelines as a pandemic hospital biochemistry laboratory.

Keywords: COVID-19, pandemic, laboratory.

Dilara Elif Bildirici, Ceyda Karalı, Alev Kural. Necessary Precautions to Combat COVID-19 in the Medical Biochemistry Laboratory. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Alev Kural, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale