ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 Hastalarında Tedavi Deneyimi: Kocaeli,Türkiye'den İlk Sonuçlar [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 45-50 | DOI: 10.5505/ktd.2021.76402

COVID-19 Hastalarında Tedavi Deneyimi: Kocaeli,Türkiye'den İlk Sonuçlar

Sıla Akhan1, Birsen Mutlu1, Emel Azak1, İlknur Başyiğit2, Haşim Boyacı2, Serap Argun Barış2, Müge Toygar Deniz3, Sevtap Doğan4, Aynur Karadenizli5, Murat Sayan6, Nuh Zafer Canturk7, Nihat Zafer Utkan7
1Kocaeli Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Devlet Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
5Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
6Kocaeli Üniversitesi, PCR Ünitesi, Kocaeli, Türkiye
7Kocaeli Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye'de ilk pandemi vakası 11 Mart 2020'de bildirildi. Bu zamana kadar tüm ülkeler kendi teşhis ve tedavi protokollerini belirledi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kocaeli Üniversitesi Hastanesine pandeminin ilk ayında yatan COVID-19 hastalarının retrospektif analizi yapıldı. Vakalar klinik, laboratuvar (RT-PCR) ve görüntüleme (CT) kriterlerine göre COVID-19 olarak tanımlandı.Türkiye Tıbbi Pandemi Konseyi, Türkiye'de COVID-19'un erken tedavisi için hidroksiklorokin (HCQ), azitromisin (AZM) ve oseltamivir (OSM) kullanımını önermiştir. Bu raporda, bu erken tedavi stratejisinin sonuçlarını paylaşmayı hedefliyoruz.
BULGULAR: Pozitif RT-PCR testi veya tipik BT bulguları ile teşhis edilen 80 hasta arasında; 14'ü (% 17.5) yalnızca HCQ aldı, 25'i (% 31.2) HCQ ve AZM aldı ve 41'i (% 51.2) HCQ, AZM ve OSM aldı. HCQ tedavisi alan grupta,% 3,7'si 5 günden az ve% 13,8'i 5 gün ve daha uzun süre hastanede kalmıştır; HCQ ve AZM tedavisi alan grupta,% 20'si 5 günden az ve% 11,3'ü 5 gün ve daha uzun süre hastanede kalmıştır. HCQ, AZM ve OSM ile tedavi edilen grupta,% 42,5'i 5 günden az ve% 8,8'i 5 gün ve daha uzun süre hastanede kalmıştır. Fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.0001). Üç ilacın birlikte uygulanması, COVID-19 hastalığına karşı sinerjik bir etkiye sahip olabilir. İlk aydaki verilerle elde ettiğimiz sonuçlar, erken dönemde AZM ve OSM ile birlikte kullanıldığında bozulmayı önlediği ve hastanede kalış süresini kısalttığı oldu. Henüz literatürde çok fazla veri olmadığı için olumlu deneyimlerimizi paylaşmak istedik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Deneyimlerimize dayanarak, erken tedavinin erken iyileşme, entübasyon gereksiniminin azalması ve çok düşük ölüm oranıyla sonuçlandığını makul buluyoruz. Bu ilk kohortta, COVID-19 ile erken teşhis ve tedavi, iyi sonuçla ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19, hidroksiklorokin, erken tedavi

Treatment Experience in Patients with COVID-19: Preliminary Results from Kocaeli Turkey

Sıla Akhan1, Birsen Mutlu1, Emel Azak1, İlknur Başyiğit2, Haşim Boyacı2, Serap Argun Barış2, Müge Toygar Deniz3, Sevtap Doğan4, Aynur Karadenizli5, Murat Sayan6, Nuh Zafer Canturk7, Nihat Zafer Utkan7
1Kocaeli University,Deparment of Infectious Diseases and Microbiology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University,Deparment of Pulmonary Diseases, Kocaeli, Turkey
3Kocaeli Public Hospital,Clinics of Infectious Diseases and Microbiology, Kocaeli, Turkey
4Kocaeli University,Deparment of Radiology, Kocaeli, Turkey
5Kocaeli University,Deparment of Medical Microbiology, Kocaeli, Turkey
6Kocaeli University,Deparment of PCR Unit, Kocaeli, Turkey
7Kocaeli University,Deparment of General Surgery, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The first case of pandemic was reported on March 11th of 2020 in Turkey.
METHODS: We attempted a retrospective analysis of COVID-19 patients who were admitted at first month of pandemic in Kocaeli University Hospital. Cases were defined as COVID-19 by clinical, laboratory (RT-PCR) and imaging (CT) criteria. From March 15th to April 20th, 80 cases were hospitalized. Hydroxychloroquine (HCQ), azithromycin (AZM) and oseltamivir (OSM) are recommended for treatment. We aim to share the results of this early treatment strategy.


RESULTS: Among the 80 patients; 14 (17.5%) received HCQ alone, 25 (31.2%) received HCQ and AZM, and 41 (51.2%) received HCQ, AZM and OSM. In the group receiving HCQ treatment, 3.7% were hospitalized for less than 5 days and 13.8% for 5 days and longer; In the group receiving HCQ and AZM treatment, 20% were hospitalized for less than 5 days and 11.3% for 5 days and longer. In the group treated with HCQ, AZM and OSM, 42.5% were hospitalized for less than 5 days and 8.8% for 5 days and longer. (p= 0.0001). The co-administration of the three drugs may be synergistic. When used in combination with AZM and OSM in the early period, it shortened the duration of hospitalization. Since there is not much data about it in the literature yet, we wanted to share our positive experience.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early treatment resulted in early recovery, decreased requirement for intubation, and a very low mortality rate. In this cohort, early diagnosis and treatment with COVID-19 appear to be associated with good outcome.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, hydroxychloroquine, early treatment

Sıla Akhan, Birsen Mutlu, Emel Azak, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Müge Toygar Deniz, Sevtap Doğan, Aynur Karadenizli, Murat Sayan, Nuh Zafer Canturk, Nihat Zafer Utkan. Treatment Experience in Patients with COVID-19: Preliminary Results from Kocaeli Turkey. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 45-50

Sorumlu Yazar: Müge Toygar Deniz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale