ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
CABG Operasyonu Sonrası Kronik Sternal Osteomyelitli Hastaya Pektoral Major Kas Flebi Uygulanması: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(1): 43-46

CABG Operasyonu Sonrası Kronik Sternal Osteomyelitli Hastaya Pektoral Major Kas Flebi Uygulanması: Olgu Sunumu

Yasin Ay1, Oğuz Omay1, Mustafa Canikoğlu1, Abdullah Yıldırım2, Cevdet Uğur Koçoğulları1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahi Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Sternal yara enfeksiyonları ve özellikle mediastinitler açık kalp cerrahisi sonrası karşılaşılan ölümcül komplikasyonlar arasında yer almakta ve görülme sıklıkları çoğu rapora göre % 0,4 ile %4 arasında değişmektedir. Bunların bir kısmı antibiyoterapi ile tedavi edilebilirken çoğunlukla ek olarak cerrahi uygulamalara ihtiyaç duyulur. Genelde cerrahi olarak o bölgenin rezeksiyonu ile birlikte sternal çelik teller çıkartılır. Biz CABG sonrası gelişen kronik sternum osteomyelitli bir olguda tedavide pektoral major kas flebi uygulanmasını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sternum, osteomyelit, pektoral major kas flebi.

Pectoralıs Major Muscle Flap Implantatıon In A Patıent Wıth Chronıc Post-CABG Sternal Osteomyelıtıs: A Case Report

Yasin Ay1, Oğuz Omay1, Mustafa Canikoğlu1, Abdullah Yıldırım2, Cevdet Uğur Koçoğulları1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahi Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Sternal wound infections, especially mediastinitis are among the lethal complications of open heart surgery. They have been observed with the incidence of 0,4–4% following open heart surgery. Some of them can be treated by antibiotics but usually surgical approach is required. Surgical approach is based on resection of the infected area and removal of the sternal steel wires. In this paper we presented treatment of a patient with chronıc post-CABG sternal osteomyelitis by pectoralis major muscle flap implantation.

Keywords: Sternum, osteomyelitis, pectoralis major muscle flap.

Yasin Ay, Oğuz Omay, Mustafa Canikoğlu, Abdullah Yıldırım, Cevdet Uğur Koçoğulları. Pectoralıs Major Muscle Flap Implantatıon In A Patıent Wıth Chronıc Post-CABG Sternal Osteomyelıtıs: A Case Report. Kocaeli Med J. 2012; 1(1): 43-46

Sorumlu Yazar: Yasin Ay, Türkiye
LookUs & Online Makale