ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çocuk Yaş Grubunda Çoklu Mıknatıs Yutulması; Derleme [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 20-26 | DOI: 10.5505/ktd.2020.60465

Çocuk Yaş Grubunda Çoklu Mıknatıs Yutulması; Derleme

Mustafa Alper Akay1, Sedat Gül2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Ünversitesi Tıp Fakültesi

Yabancı cisim yutulması çocuklarda sık görülen bir problemdir. Birçoğu sadece takip ve gözlem ile kendi kendine çözülür. Ancak, muhtemel komplikasyonlar sebebiyle mıknatıs yutulması daha kompleks ve detaylı bir değerlendirme gerektirir. Birden çok mıknatısın veya bir mıknatıs ile metalik bir başka cismin beraber yutulması en tehlikeli durumlardandır. Gelişimini tamamlamamış bağırsakta perforasyona yol açabilir. Tedavide endoskopik çıkarma, operatif çıkarma veya gözlem tercih edilebilir. Bu seçimde yutulan cismin sayısı ve lokasyonu belirleyici faktörlerdendir. Devletler, mıknatıs yutmalarını önlemek için bir dizi önlemler almışlardır. Bu önlemler, yutma olaylarında düşüşe yol açmıştır. Ölümcül sonuçları olabilecek komplikasyonları göz önüne alarak, doktorların hem birinci basamakta hem de daha ileri merkezlerde, mıknatıs yutmalarını mutlaka ayırıcı tanıda düşünmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mıknatıs yutulması, barsak perforasyonu, fistül oluşumu.

Multiple Magnet Ingestion In Pediatric Population, A Review

Mustafa Alper Akay1, Sedat Gül2
1Kocaeli University Medical School, Department Of Pediatric Surgery
2Kocaeli University Medical School

Foreign body ingestion is a common problem in pediatric population. Most of the ingestions may be managed expectantly. However, magnet ingestions require more complex and careful evaluation due to possible severe complications. Multiple magnet ingestions or ingestion of a magnet with another metal object is the most dangerous type and may lead to perforation of immature bowel of the children. Management includes endoscopic removal, surgical removal or expectant management depending on the location and number of magnets ingested. Preventive measures have been put into effect by some governments in the past. The number of cases is in a declining trend. Due to serious outcomes, physicians should keep the magnet ingestion in differential diagnosis in both primary or advanced care centers.

Keywords: Magnet ingestion, bowel perforation, fistula formation.

Mustafa Alper Akay, Sedat Gül. Multiple Magnet Ingestion In Pediatric Population, A Review. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 20-26

Sorumlu Yazar: Mustafa Alper Akay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale