Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Superior vena cava syndrome that is consulted with angıoedema like symptoms [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 26-29

Superior vena cava syndrome that is consulted with angıoedema like symptoms

Nurşad Çifci Aslan1, Orhan Fındık2, Alper Tabur3, Ufuk Aydın4
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Dermatology Clınıc
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Cardıovascular Surgery Clinic
3Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Chest Surgery Clinic
4Kocaeli Derince Trainnig And Research Hospital, Cardıovascular Surgery

Superıor vena cava syndrome, is a disease that is resulted from obstruction of Superıor vena cava syndrome, is a disease that is resulted from obstruction of superıor vena cava and is seen with erythema and the edema of the face in clinic. Anjıoedema is a different clinical event known as a dermatologically emergent disease that is also seen with facial erythema and edema. We reporting a case which had come to our polyclinic with complaints of recurrent facial redness and edema and hospitalized with the prediagnosis of anjıoedema. This case importont for us because; at the end of laboratory tests and consultations it is diagnosed as superıor vena cava syndrome. We want to emphasize that, in dermatology policlinics, in patients with facial erithema and edema, superıor vena cava syndrome which does not always come to our mind must be remembered.

Keywords: angıoedema, superior vena cava syndrome

Anjıoödem benzeri klinik bulgularla başvuran vena kava superior sendromu

Nurşad Çifci Aslan1, Orhan Fındık2, Alper Tabur3, Ufuk Aydın4
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Ceraahisi Kliniği
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
4Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Vena kava superıor sendromu, vena kava superıor’un obstrüksiyonu sonucu gelişen klinikte yüzde ödem ve eritem ile karşımıza çıkabilen bir tablodur. Anjıoödem ise dermatolojik aciller arasında bilinen ve yüzde eritem, ödem gibi bulgularla seyreden farklı bir klinik tablodur. Polikliniğimize yüzünde tekrarlayan kızarıklık ve şişme şikayetiyle başvuran ve kliniğimize anjıoödem öntanısıyla yatırdığımız bir olguyu sunuyoruz. Çünkü bu olgu yapılan ileri tetkik ve konsültasyonlar sonucunda nonhodking lenfomaya bağlı vena kava superıor sendromu olarak teşhis edilmiştir. Dermatoloji polikliniğine yüzde eritem ve ödem şikayeti ile başvuran hastalarda hemen hemen hiç aklımıza gelmeyen Vena Kava Superior Sendromu’nun da ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Anjioödem, vena kava süperior sendromu

Nurşad Çifci Aslan, Orhan Fındık, Alper Tabur, Ufuk Aydın. Superior vena cava syndrome that is consulted with angıoedema like symptoms. Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 26-29

Corresponding Author: Nurşad Çifci Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish