Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
sunct syndrome: report of two cases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 56-58

sunct syndrome: report of two cases

Çetin Kürşad Akpınar1, Dursun Aygün2, Hakan Doğru2, Sedat Şen2
1Vezirkopru State Hospital, Neurology Service, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis University, Medical Faculty, Neurology, Samsun, Turkey

Short lasting Unilateral Neuralgiform headache with Conjunctival injection and Tearing (SUNCT) syndrome, the etiology of which is not known for sure, is a rare trigeminal autonomic cephalgia. In its distinction paroxysmal groups of pain with low-moderate intensity which is generally unilateral and confined to the ophthalmic nerve region accompanied with autonomic symptoms is important. The usual duration ranges from 5 to 240 seconds. The etiology has not been exactly defined yet, but there are several studies going on over this subject. Various agents are used in the treatment of SUNCT syndrome which is a very rare condition. this paper presents two cases below and over the age range reported in the literature who were treated with carbamazepin (400 mg/day) and lamotrigine (150 mg/day).

Keywords: Lamotrigine, carbamazepine, SUNCT, treatment

Sunct Sendromu: İki olgu sunumu

Çetin Kürşad Akpınar1, Dursun Aygün2, Hakan Doğru2, Sedat Şen2
1Vezirköprü Devlet Hastanesi, Nöroloji Servisi, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Konjunktival kanlanma ve yaşarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform baş ağrısı (SUNCT) sendromu, etiyolojisi kesin olarak bilinmeyen, nadir görülen trigeminal otonomik sefaljilerdendir. Genellikle tek taraflı oftalmik sinir alanında hafif-orta şiddetli paroksismal gruplar halinde gelen ağrı ve buna eşlik eden otonomik bulguların varlığı ile ayırt edilir. Bu sendromda genellikle ağrı süresi 5 ile 240 saniye arasında değişmektedir. Etyolojisi kesin olarak belirlenebilmiş değildir, ancak buna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çok nadir görülen SUNCT sendromunun tedavisinde değişik ajanlar kullanılmaktadır. Bu yazıda literatürde bildirilen yaş aralığının altında ve üstünde olan, karbamazepin (400 mg/gün) ve lamotrijin (150 mg/gün) ile tedavi edilen iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lamotrijin, karbamazepin, SUNCT, tedavi

Çetin Kürşad Akpınar, Dursun Aygün, Hakan Doğru, Sedat Şen. sunct syndrome: report of two cases. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 56-58

Corresponding Author: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish