Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Colchicine related pancytopenia and polyneuropathy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 77-80

Colchicine related pancytopenia and polyneuropathy

Ceren Erdoğan1, Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy2
1Kocaeli̇ Deri̇nce Research And Trai̇ni̇ng Hospi̇tal, Department Of İnternal Medi̇ci̇ne, Kocaeli̇
2Kocaeli̇ Deri̇nce Research And Trai̇ni̇ng Hospi̇tal, Department Of Hematology, Kocaeli̇

Colchine is used in the treatment of different diseases such as attacks of gout arthritis, familial Mediterannean fever, Behçet disease. As colchicine is a anti-mitotic agent, the most side effects of oral colchicine ara gastrointestinal symtoms including diarrhea, nausea, vomitting and abdominal pain. The most serious effects include myelosuppresyon, myoneuropathy and multiple organ failure which are rare. This occurs with overdose or therapeutic dosing in patients with reduced clerance of colchicine due to renal insufficiency and hepatic dysfunction.

Keywords: colchicine, side effects, pancytopenia, polyneuropathy

Kolsişin ilişkili pansitopeni ve polinöropati

Ceren Erdoğan1, Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy2
1Kocaeli̇ Deri̇nce Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, İç Hastalıkları Kli̇ni̇ği̇, Kocaeli̇
2Kocaeli̇ Deri̇nce Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Hematoloji̇ Kli̇ni̇ği̇, Kocaeli̇

Kolsişin gut artriti atakları, ailevi Akdeniz ateşi, Behçet hastalığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Anti-mitotik bir ajan olan kolsişinin en sık yan etkisi ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomlardır. Miyelosupresyon, miyonöropati ve multiple organ yetersizliğini içeren ciddi yan etkiler nadirdir. Bu yan etkiler overdozda veya tedavi dozunda kullanımı olan böbrek yetmezliği ve karaciğer fonksiyon bozukluğundan dolayı kolsişin atılımı azalan hastalarda meydana gelir

Anahtar Kelimeler: Kolsişin, Yan etkiler, Pansitopeni, Polinöropati

Ceren Erdoğan, Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy. Colchicine related pancytopenia and polyneuropathy. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 77-80

Corresponding Author: Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish