Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
YouTube as a Source of Information About Eye Health [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 26-34 | DOI: 10.5505/ktd.2022.54280

YouTube as a Source of Information About Eye Health

Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar
Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Ophthalmology Clinic, Kocaeli, Turkey.

INTRODUCTION: To evaluate the credibility, quality, and popularity of eye-health-related YouTube videos.
METHODS: This is a retrospective, cross-sectional, register-based study. A YouTube search was conducted using the keyword “eye health” without changing the website’s default search parameters. All of the videos were categorized based on their publishers, presenters, and topics. The duration of the videos, title, number of views, time since upload, view rate (views/day), number of comments, number of likes and dislikes, and rate of likes were all recorded. The mDISCERN questionnaire (0–5), Journal of the American Medical Association (JAMA) (0–4) score, and Global Quality Score (GQS) (0–5) were used to analyze the video content’s quality and reliability.
RESULTS: A total of 120 videos were analyzed, with 103 of them meeting the inclusion criteria. The mean viewing duration was
17.85 ±18.94 minutes(range: 0.30-59), and the mean number of views was 27825.11±153493.35(range; 23-1302227). The mean JAMA, mDISCERN, GQS, and VPI scores of the videos were 1.82±0.38(range: 1-2), 2.26±0.88(range: 0-4), 2.5±0.94(range: 1-4), and 0.66±152.27(range; 0-1085), respectively. 85.43% (n=88) of the narrators in the videos were ophthalmologists. According to the content of the videos, the number of videos related to pediatrics eye health was higher. (36.89%). There was a statistically significant positive correlation between mDISCERN and JAMA(ro=581 p<0.001), GQS and JAMA(ro=582, p<0.001) and mDISCERN and GQS(ro=857, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that eye health videos on YouTube were insufficient to inform the patients. As a result, during patients interviews, physicians should be aware of the quality and diversity of online information and correct inaccurate information.

Keywords: youTube, eye health, ophthalmologist, GQS, mDISCERN, JAMA, VPI

Göz Sağlığı Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube

Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz sağlığı ile ilgili YouTube videoların güvenilirliğini, kalitesini ve popülerliğini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma geriye dönük, kesitsel ve kayıt tabanlı bir çalışmadır. İnternet sistesinin standart arama tercihlerinde değişiklik yapmadan ‘’göz sağlığı’’ anahtar kelimesi kullanılarak bir YouTube araması yapıldı. Tüm videolar yayıncılar, videoyu sunanlar ve konularına göre ayrı ayrı kategorilendirildi. Videoların süresi, başlığı, izlenme sayısı, yüklemeden beri geçen süre, izlenme oranı (görüntülenme/gün), yorum sayısı, beğeni ve beğenmeme sayısı ve beğeni oranı kayıt edildi. Video içeriğinin kalitesi ve güvenilirliği; mDISCERN anketi (0–5), Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (Journal of the American Medical Association-JAMA) skoru (0–4) ve Küresel Kalite Puanı (Global Quality Score -GQS) (0–5) kullanılarak ölçüldü. Videoların popülerliğini değerlendirmek için, video güç indeksi (VPI) kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 120 video analiz edildi, dahil edilme kriterlerini karşılayan 103 video değerlendirildi. Ortalama süre 17.85
±18.94 (aralık; 0.30-59) dakika, ortalama görüntüleme sayısı 27825.11±153493.35 (aralık; 23-1302227) idi. Videoların ortalama
JAMA, mDISCERN, GQS ve VPI değerleri sırasıyla; 1.82±0.38 (aralık; 1-2), 2.26±0.88 (aralık; 0-4), 2.5±0.94 (aralık; 1-4), 0,66±152,27 (aralık; 0-1085) idi. Videoda anlatım yapanların % 85.43’ü (n=88) göz doktoru idi. Videolar içeriklerine göre kategorize edildiğinde çocuklarda göz sağlığı (%36.89) hakkında bilgi veren videoların sayısı daha fazla idi. mDISCERN ile JAMA (ro=581 p<0.001), GQS ile JAMA (ro=582, p<0.001) ve mDISCERN ile GQS (ro=857, p<0.001) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, göz sağlığı ile ilgili YouTube videolarının hastaları bilgilendirmek için yetersiz olduğunu gösterdi. Bu nedenle hekimler çevrimiçi bilgilerin kalitesi ve içeriğindeki çeşitliliğin farkında olmalı ve hastalar ile birebir görüşmeleri sırasında hatalı bilgileri düzeltmelidir.

Anahtar Kelimeler: youTube, göz sağlığı, oftalmolog, GQS, mDISCERN, JAMA, VPI

Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar. YouTube as a Source of Information About Eye Health. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 26-34

Corresponding Author: Ecem Önder Tokuç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish