Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Multiple Trigger Fingers: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 48-50

Multiple Trigger Fingers: A Case Report

Pelin Yıldırım1, Elif Aydın2, Apdullah Yıldırım3, İsmail Murat Onyedi4
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Kocaeli, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Aydın, Turkey
3Private Konak Hospital, Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery Clinic, Kocaeli, Turkey
4Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kocaeli, Turkey

Trigger finger occurs as a result of inflammation and hypertrophy in flexor tendon and tendon sheath. It results pain, triggering and loss of function at the affected finger resulting narrowing at the level of A1 pulley. This condition is more common in middle-aged women and patients who have a predisposing factor. Here, we present a case who have seven trigger finger that begun simultaneously without any underlying pathology and who was treated with corticosteroid injection and surgery.

Keywords: trigger digits, stenosing tenosynovitis, fingers, injections

Multipl Tetik Parmak: Olgu Sunumu

Pelin Yıldırım1, Elif Aydın2, Apdullah Yıldırım3, İsmail Murat Onyedi4
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Özel Konak Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Türkiye

Tetik parmak, fleksör tendonda ve tendon kılıfında inflamasyon ve hipertrofi sonucu meydana gelir. A1 pulley seviyesindeki bu daralma neticesinde, etkilenen parmakta ağrı, takılma ve fonksiyon kaybı olur. Orta yaşlı kadınlarda veya predispozan bir faktör varlığında daha sık ortaya çıkar. Burada, altta yatan bir patoloji olmaksızın, 7 parmağında eş zamanlı olarak başlamış tetik parmağı bulunan, ve kortikosteroid enjeksiyonu ve cerrahi girişim ile tedavi ettiğimiz genç bir olguyu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: tetik parmaklar, daraltıcı tenosinovit, parmaklar, enjeksiyonlar

Pelin Yıldırım, Elif Aydın, Apdullah Yıldırım, İsmail Murat Onyedi. Multiple Trigger Fingers: A Case Report. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 48-50

Corresponding Author: Pelin Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish