ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Klinik Semptomların Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 35-37 | DOI: 10.5505/ktd.2022.46656

Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Klinik Semptomların Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi

Serdar Özdemir, Hatice Şeyma Akça
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği; İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: karboksihemoglobin, karbon monoksit zehirlenmesi, patogenez

Evaluation of Clinical Symptoms in Carbon Monoxide Poisoning with Biochemical Parameters

Serdar Özdemir, Hatice Şeyma Akça
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Keywords: carboxyhemoglobin, carbon monoxide poisoning, pathogenesis

Serdar Özdemir, Hatice Şeyma Akça. Evaluation of Clinical Symptoms in Carbon Monoxide Poisoning with Biochemical Parameters. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 35-37

Sorumlu Yazar: Serdar Özdemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale