Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Branchial Cleft Cyst in Unusual Location: Vallecula [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 198-203 | DOI: 10.5505/ktd.2022.45549

Branchial Cleft Cyst in Unusual Location: Vallecula

Said Sönmez1, Mehmet Melih Çiçek2
1Özalp State Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Van, Turkey
2Bahçelievler Memorial Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey

The anomalies of the branchial apart, which are responsible for the development of the head and neck structures, usually appear as a mass, sinus, or fistula in the neck. Although it can occur anywhere between the clavicle and the tragus in the neck, it should be kept in mind that it can also appear in atypical localizations. Treatment of branchial cleft cysts, which usually become symptomatic after an upper respiratory infection, is excision. We present a case of branchial cyst in the vallecula, the area where no case sample has been previously presented.

Keywords: branchial cleft cyst, vallecula, lymphoepithelial cyst

Atipik Yerleşimli Brankiyal Kist Olgusu: Valleküla

Said Sönmez1, Mehmet Melih Çiçek2
1Özalp Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Van, Türkiye
2Bahçelievler Memorial Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Istanbul, Türkiye

Baş ve boyun yapılarının gelişiminden sorumlu olan brankiyal aparatın anomalileri genellikle boyunda kitle, sinüs veya fistül şeklinde ortaya çıkarlar. Boyunda klavikula ile tragus arasında herhangi bir yerde ortaya çıkabilse de atipik yerleşimlerde de görülebileceği unutulmamalıdır. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra semptomatik hale gelen brankiyal yarık kistlerinin tedavisi cerrahi eksizyondur. Daha önce vaka örneğinin sunulmadığı bir lokalizasyon olan vallekülada bir brankiyal yarık kisti olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: brankiyal yarık kisti, valeküla, lenfoepitelyal kist

Said Sönmez, Mehmet Melih Çiçek. Branchial Cleft Cyst in Unusual Location: Vallecula. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 198-203

Corresponding Author: Said Sönmez, Türkiye
Manuscript Language: English