ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 0; 3(2): 24-26

Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu sunumu

Mehtap Çavuşoğlu, Semra Duran, Eda Elverici, Enis Yüksel
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,radyoloji Kliniği

Dyke-Davidoff-Masson sendromu (DDMS), dirençli konvülziyon, serebral hemiatrofi, fasial asimetri, hemipleji veya hemiparezi, mental retardasyon, paranazal sinüslerde aşırı genişleme ve havalanma artışı, tek taraflı kafatası kalınlaşması ile karakterize bir sendromdur. İlk kez 1933 yılında Dyke ve arkadaşları tarafından tanımlanan bu sendrom, konjenital ve kazanılmış birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu olgu bildirisinde, DDMS tanısı almış ve epilepsi nedeniyle takip edilen, 36 yaşında mental retarde kadın hastanın tanısal kranial magnetik rezonans görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Dyke-Davidoff-Masson sendromu, epilepsi, mental retardasyon

Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: A Case Report

Mehtap Çavuşoğlu, Semra Duran, Eda Elverici, Enis Yüksel
Ankara Numune Education And Research Hospital,clinic Of Radiology

Dyke-Davidoff-Masson syndrome is characterized with drug resistant epileptic seizures, cerebral hemiatrophy, facial asymmetry, contralateral hemiplegia or hemiparesis, mental retardation, unilateral thickening of the skull, extensive widening of paranasal sinuses and increase in air levels. The syndrome was first described in 1933 by Dyke et al. and both congenital and acquired factors are involved in the etiology. In this case report, we aimed to present the diagnostic magnetic resonance imaging findings of a 36-year-old mentally retarded female patient with Dyke-Davidoff-Masson syndrome.

Keywords: Dyke-Davidoff-Masson syndrome, epilepsy, mental retardation

Mehtap Çavuşoğlu, Semra Duran, Eda Elverici, Enis Yüksel. Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: A Case Report. Kocaeli Med J. 0; 3(2): 24-26

Sorumlu Yazar: Mehtap Çavuşoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale