ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İntrauterin Lenfokist Olarak Takip Edilmiş bir Fetus-in-fetu Vakası [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 22-25 | DOI: 10.5505/ktd.2022.37531

İntrauterin Lenfokist Olarak Takip Edilmiş bir Fetus-in-fetu Vakası

Gözde Atasever Yıldırım1, Önder Özden2, Sevgül Köse3, Emine Kılıç Bagir4, Serhan Küpeli5
1Çukurova Üiversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üiversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üiversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üiversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
5Çukurova Üiversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı ve Kemik İliği Nakli Ünitesi, Adana, Türkiye

Fetus in fetu, anormal embriyogenez sonucu oluşan oldukça nadir bir hastalık grubudur. Hastalar genellikle abdominal kitle nedeni ile başvururlar. Bizde kliniğimizde intrauterin dönemde lenfokist olarak takip edilmiş olan ve sonrasında FIF tanısı alarak takip edilen bir vakayı sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: lenfokist, fetus-in-fetu, karında kitle

Fetus-in-fetu: Disguising Lymphocyst

Gözde Atasever Yıldırım1, Önder Özden2, Sevgül Köse3, Emine Kılıç Bagir4, Serhan Küpeli5
1Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Adana, Turkey
2Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Adana, Turkey
3Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Adana, Turkey
4Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Adana, Turkey
5Cukurova University Faculty of Medicine, Depatment of Pediatric Oncology and Pediatric Bone Marrow Transplatation Unit, Adana, Turkey

Fetus in fetu (FIF) is a rare anomaly resulting from abnormal embryogenesis. Patients often present with an abdominal mass. We report a case of FIF initially diagnosed as a lymphocyst in fetal ultrasonography (USG) during prenatal screening.

Keywords: lymphocyst, fetus-in-fetu, abdominal mass

Gözde Atasever Yıldırım, Önder Özden, Sevgül Köse, Emine Kılıç Bagir, Serhan Küpeli. Fetus-in-fetu: Disguising Lymphocyst. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 22-25

Sorumlu Yazar: Gözde Atasever Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale