ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çocukta Kloralhidrat Sonrası Deliryum - Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 213-216 | DOI: 10.5505/ktd.2021.33349

Çocukta Kloralhidrat Sonrası Deliryum - Olgu Sunumu

İlknur Sürücü Kara1, İlke Küpeli2
1Ankara Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Bölümü, Ankara, Türki̇ye
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kloralhidrat, çocuklarda sedasyonun yeterli olduğu ve analjezinin gerekli olmadığı görüntüleme yöntemleri için sedatif - hipnotik ilaç olarak kullanılan bir ilaçtır. Geniş terapötik indeksi, nispeten düşük solunum depresyonu, uygulama kolaylığı ve daha az sıklıkta yan etkileri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Deliryumun birçok yerde kloral hidratın yan etkisi olarak bahsedilmesine rağmen, hiçbir vaka raporu bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda kloralhidratın terapötik kullanımından sonra deliryum gelişen bir çocuğa değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kloralhidrat, deliryum, çocuk

Delirium After Chloralhydrate in A Child– A Case Report

İlknur Sürücü Kara1, İlke Küpeli2
1Ankara University Medical Faculty, Department of Child Metabolism, Ankara, Turkey
2Biruni University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Chloralhydrate is a drug that is used as sedative - hypnotic drug for imaging methods where analgesia is not required and sedation is sufficient in children. It is widely used because of its wide therapeutic index, relatively low respiratory depression, ease of administration and less frequent side effects. Although delirium was mentioned as the side effect of chloral hydrate in many places, no case report could be detected. In this case report, a child who developed delirium after the therapeutic use of chloralhydrate was mentioned.

Keywords: chloralhydrate, delirium, pediatric

İlknur Sürücü Kara, İlke Küpeli. Delirium After Chloralhydrate in A Child– A Case Report. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 213-216

Sorumlu Yazar: İlke Küpeli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale