ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Dev inguinal herni: olgu sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 23-25

Dev inguinal herni: olgu sunumu

Bülent Kaya1, Yalım Uçtum2, Rıza Kutaniş3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü
3Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Dev inguinal hernilere geri kalmış ülkelerde sosyo-ekonomik durumu kötü hastalarda

rastlanmaktadır.Uzun süre tedavisi ihmal edilmiş inguinal hernilerin çok büyük boyutlara

gelip skrotal cilt ile beraber uyluk ve dizlere doğru sarktığı görülür. Bu fıtıklar kasık ve

skrotal bölgede kaşıntı, egzema benzeri cilt lezyonları ve ülserasyonlara sebep olabilirler.

Yaklaşık 15 yıldır kasık bölgesinde şişlik şikayeti olan hasta genel cerrahi polikliniğine

başvurdu. Bilateral dev inguinal herni tanısı ile hastanın sağ inguinal herni bölgesi

eksplore edildi. Eksplorasyonda skrotuma uzanan herni kesesi içerisinde sağ kolon

batın içine gönderilmeye çalışıldı. Başarılı olunamadı. Hastaya sağ hemikolektomi

ileo-transversostomi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Dev inguinal herni, cerrahi onarım, barsak rezeksiyonu

Giant inguinal hernia: case report

Bülent Kaya1, Yalım Uçtum2, Rıza Kutaniş3
1Fatih Sultan Mehmet Education And Research Hospital, General Surgery Clinic
2Mardin Kiziltepe State Hospital, Department Of General Surgery
3Bagcilar Education And Research Hospital, General Surgery Clinic

Giant inguinal hernias are usually seen in developing countries in patients with poor socio-

economic status. Untreated patients may present with huge hernial mass that hang down

to the thigh and knees.Pruritis in inguinal and scrotal region, skin lesions and ulceration

can be seen.A patient with inguinal swelling for about 15 years was admitted to general

surgery department. There was bilateral inguinal hernia. Right inguinal region was

explorated. Right colon was detected inside the hernial sac.The colon was tried to

reducted into the abdominal cavity.But it was unsuccessfull. Right hemicolectomy and

ileo-transversostomy was performed.

Keywords: Giant inguinal hernia, surgical repair, intestinal resection

Bülent Kaya, Yalım Uçtum, Rıza Kutaniş. Giant inguinal hernia: case report. Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 23-25

Sorumlu Yazar: Bülent Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale