Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
The Relationship Between Location of the Bite Incidents and the Use of Antivenom in Patients Presenting with Snakebites in Kastamonu Region [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 147-156 | DOI: 10.5505/ktd.2022.28582

The Relationship Between Location of the Bite Incidents and the Use of Antivenom in Patients Presenting with Snakebites in Kastamonu Region

Miraç Koç1, Özgür Önen1, Okyanus Necdet Aykan2, Fatma Mutlu Kukul Güven1
1Kastamonu University School of Medicine, Emergency Medicine Clinic, Kastamonu, Turkey
2Ankara Gazi State Hospital, Acil Servis, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Snakebites are rarely encountered and often neglected, but extremely fatal injuries. The most critical decision in the treatment of snakebites is the use of antvenom.
METHODS: A total of 50 patients with snakebites presented to the Kastamonu Public Hospital emergency department between 2013 and 2020 were examined. Patients were classified according to whether antivenom was given or not and the locations where the snakebite occurred.
RESULTS: It was observed that 14 (28%) of 50 patients presented with snakebites were administered antivenom. Antivenom was given to all (100%) patients who presented from Doğanyurt, Bozkurt, Taşköprü districts and half (50%) of the patients who presented from Azdavay and Şenpazar.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Venomous snakes are seen in Kastamonu and surrounding districts. This study was conducted to determine the locations where the most antivenom-requiring snakebites occur.

Keywords: kastamonu, snake, antivenom

Kastamonu Bölgesinde Acil Servise Yılan Isırması Tanısı ile Başvuran Hastalarda Isırmanın Gerçekleştiği Bölge ve Antivenom Kullanımının İlişkisi

Miraç Koç1, Özgür Önen1, Okyanus Necdet Aykan2, Fatma Mutlu Kukul Güven1
1Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Kastamonu, Türkiye
2Ankara Gazi Devlet Hastanesi, Acil Servis, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yılan ısırıkları nadir rastlanan ve genellikle ihmal edilen ancak son derece ölümcül yaralanmalardır. Yılan ısırmalarının tedavisinde en kritik karar antivenom kulanımıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013 – 2020 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 50 yılan ısırığı olgusu incelemeye alındı. Hastalar antivenom verilip verilmemesi ve yılan ısırığın gerçekleştiği bölgelere göre sınıflandırıldı.
BULGULAR: Yılan ısırmasıyla başvuran 50 hastanın 14’üne (%28) antivenom verildiği gözlendi. Doğanyurt, Bozkurt ve Taşköprü ilçelerinden başvuran hastaların hepsine(%100), Azdavay ve Şenpazar’dan başvuran hastaların da yarısına(%50) antivenom verilmiş olduğu izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kastamonu ve çevre ilçelerinde zehirli yılanlar görülmektedir. Bu çalışma, bölgemizde en çok antivenom gereksinimi olan yılan ısırıklarının gerçekleştiği bölgeleri belirlemek için yapıldı. Doğanyurt, Bozkurt ve Taşköprü bölgelerindeki yılanların daha zehirli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: kastamonu, yılan, antivenom

Miraç Koç, Özgür Önen, Okyanus Necdet Aykan, Fatma Mutlu Kukul Güven. The Relationship Between Location of the Bite Incidents and the Use of Antivenom in Patients Presenting with Snakebites in Kastamonu Region. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 147-156

Corresponding Author: Miraç Koç, Türkiye
Manuscript Language: English