Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
The effect of Chemotherapeutics on Frontal QRS‐T Angle in Patients with Leukemia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 14-19 | DOI: 10.5505/ktd.2020.24865

The effect of Chemotherapeutics on Frontal QRS‐T Angle in Patients with Leukemia

Özgür Kaplan1, Şebnem İzmir Güner2
1Şişli Memorial Hospital,Cardiology, İstanbul,Turkey
2Şişli Memorial Hospital, Hematology, İstanbul,Turkey

INTRODUCTION: Some of the chemotherapeutics can inflict the cardiac damage, especially anthracyclines. In our study we evaluate to effect of anthracyclines on frontal QRS‐T angle in patients with leukemia.
METHODS: A total of 39 leukemia patients who take anthracyclines were included in this retrospective study. All patients underwent 12‐lead surface electrocardiograms (ECGs) and echocardiography just before and after the anthracyclines. 14 patients were taken doxorubicin and 25 patients were taken idarubicin. QT interval, QTc interval, Tp‐e interval, Tp‐e/QT, Tp‐e/QTc and frontal QRS‐T angle were calculated from 12‐lead ECGs.
RESULTS: In all, 39 patients(23% females) were enrolled in our study. Mean age of patients is
40 ±15 years. QT interval (360 ± 32 vs. 368 ± 27.1, P = 0.161), QTc interval (400 ± 6.4 vs. 404 ± 20, P = 0.276), Tp‐e interval (80.17 ± 14.2 vs. 84.3 ± 13 P = 0.248). More importantly, frontal QRS‐T angle (17.5 ±17 vs. 16.5 ±14, P = 0.692) was not significantly before and after chemotherapy. In addition, Tp‐e/QT (0.22 ± 0.04 vs. 0.23 ± 0.04, P = 0.543) and Tp‐e/QTc (0.20 ± 0.03 vs. 0.20 ± 0.04, P = 0.313) were not significantly changed after chemotherapy. When we made subgroup analysis we found same results.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Both doxorubicin and epirubicin-based chemotherapy did not change the ECG parameter in early phase because of the lower dose. They can be used safely in patient with leukemia.

Keywords: Anthracyclines, chemotherapeutics, frontal QRS‐,, T angle

Lösemi Hastalarında Kemoterapötiklerin Frontal QRS‐T Açısı Üzerine Etkisi

Özgür Kaplan1, Şebnem İzmir Güner2
1Şişli Memorial Hastanesi, Kardiyoloji,İstanbul, Türkiye
2Şişli Memorial Hastanesi, Hematoloji,İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bazı kemoterapötikler özelikle de antrasiklinlerin kalbe zararlı etkileri olabilir. Biz bu çalışmamız da lösemi hastalarında kemoterapötiklerin frontal QRS‐T açısı üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 39 antrasiklin alan lösemi hastası bu retrospektif çalışmada yer aldı. Bütün hastalara antrasiklin öncesi ve sonrası 12 lead elektrokardiografi (EKG) ve ekokardiyografi çekilenler çalışmaya dahil edildi.14 hasta doxorubicin, 25 hasta da idarubicin alıyordu. Bütün hastaların. QT interval, QTc interval, Tp‐e interval, Tp‐e/QT, Tp‐e/QTc ve frontal QRS‐T açıları 12 lead EKG üzerinden hesaplandı
BULGULAR: Çalışmamız toplam 39 hastadan (%23 kadın) oluşmaktadır. Hastaların ortalama yaşı 40 ±15 di. QT interval (360 ± 32 vs. 368 ± 27.1, P = 0.161), QTc interval (400 ± 6.4 vs. 404 ± 20, P = 0.276), Tp‐e interval (80.17 ± 14.2 vs. 84.3 ± 13 P = 0.248). Daha da önemlisi frontal QRS‐T angle (17.5 ±17 vs. 16.5 ±14, P = 0.692) değerinin kemoterapi öncesi ve sonrası arasında fark izlenmedi. Ek olarak Tp‐e/QT (0.22 ± 0.04 vs. 0.23 ± 0.04, P = 0.543) and Tp‐e/QTc (0.20 ± 0.03 vs. 0.20 ± 0.04, P = 0.313) değeride kemoterapi sonrası değişmedi. Alt grup analizinde de benzer sonuçlar elde ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem doxorubicin hem de epirubicin temelli kemoterapi erken fazda düşük doz kullanıldığından dolayı EKG parametrelerini değiştirmedi. Antrasiklinleri güvenli bir biçimde lösemi hastalarına kullanabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Antrasiklin, frontal ORS-T açısı, kemoterapötikler

Özgür Kaplan, Şebnem İzmir Güner. The effect of Chemotherapeutics on Frontal QRS‐T Angle in Patients with Leukemia. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 14-19

Corresponding Author: Özgür Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: English