ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Lumbosakral Bölgenin Subkutan Dokusunda Benign Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 199-202 | DOI: 10.5505/ktd.2021.19981

Lumbosakral Bölgenin Subkutan Dokusunda Benign Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu

Umay Kiraz1, Esra Civriz1, Çiğdem Vural1, Can İlker Demir2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Granüler hücreli tümörler (GHT), nöral/schwann hücrelerinden köken alan sıklıkla benign, çok nadir görülen yumuşak doku tümörleri olup en sık deri ve baş-boyun bölgesinden kaynaklanırlar. Fanburg-Smith kriterlerine göre benign, atipik ve malign olarak sınıflandırılan bu tümörler genellikle asemptomatik olup, genellikle 3 cm’in altında, tek bir lezyon şeklinde ve iyi sınırlı kitleler oluştururlar. Ayırıcı tanıda çok sayıda tümörün ve reaktif durumların düşünülmesi gerekmektedir. Biz burada 48 yaşındaki kadın hastada izlenen, lumbosakral bölgede deri altında lokalize olan bir benign granüler hücreli tümörün histopatolojik özellikleri ile ayırıcı tanısını literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: granüler hücreli tümör, yumuşak doku neoplazileri, subkütan doku

Benign Granular Cell Tumor in The Subcutaneous Tissue of The Lumbosacral Region: A Case Report

Umay Kiraz1, Esra Civriz1, Çiğdem Vural1, Can İlker Demir2
1Department of Pathology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Granular cell tumors (GCT) are often benign, very rare soft tissue neoplasms originating from neural / schwanian cells, most often located from the skin and head and neck region. These tumors, which are classified as benign, atypical and malignant according to Fanburg-Smith criteria, are generally asymptomatic and usually form solitary, well-demarcated masses below 3 cm. Numerous tumors and reactive conditions need to be considered in differential diagnosis. Here, we presented the differential diagnosis and histopathological features of a benign granular cell tumor localized subcutaneous in the lumbosacral region, which was observed in a 48-year-old female patient.

Keywords: granular cell tumor, soft tissue neoplasms, subcutaneous tissue

Umay Kiraz, Esra Civriz, Çiğdem Vural, Can İlker Demir. Benign Granular Cell Tumor in The Subcutaneous Tissue of The Lumbosacral Region: A Case Report. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 199-202

Sorumlu Yazar: Umay Kiraz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale